Samfund og politik › Offentlig ret og erhvervsregulering

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 42 ud af 42Pr. side: 100
 1. Vedsted-Hansen, Jens

  Demokrati og magt (Grundrettigheder og magtfordeling), EU og Europa (EU-regulering af asyl og indvandring, Europæisk menneskeret), Folkeret (International humanitær ret), Menneskerettigheder, Menneskerettigheder, Udlændingeret

  • Storgaard, Anette

   Kriminologi (Fængsler, løsladelse, Minoriteter i fængsler, Resocialisering, Udslusning), Strafferet (Sindssyge, Straffuldbyrdelse, Unge)

   • Stensgaard, Henrik

    Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms- og afgiftsret)

    • Sommer, Tine

     Det internationale samfund (Immaterialret, Patent og bioteknologi), EU-ret (EU-ret), Patentret

     • Pedersen, Karin Hilmer

      EU og Europa (EU-udvidelsen til Central og Østeuropa), Miljøret, Retssociologi (access-to-justice, korruption, retlig regulering), Staters udvikling (Den responsive stat)

      • Olsen, Birgitte Egelund

       Bæredygtighed (Handel og miljø, Miljø og energi, Vedvarende energi, Virksomheders miljøregulering), Forvaltningsret (Forvaltningsret), Internationale organisationer (Forholdet mellem WTO-ret og EU-ret, Handel og miljø, Internationale miljøaftaler, WTO-ret), Klimalovgivning (Affaldsregulering, Energiafgifter, Klimaregulering), Miljøret (Dansk miljøret, EU-miljøret, International miljøregulering, International miljøret, Miljø og forsyningsvirksomhed, Miljøafgifter), Virksomhedens sociale ansvar (CSR rapportering, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, The National Contact Point, OECD Guidelines, Årsregnskabslovens § 99a)

       • Madsen, Lasse Lund

        Idrætsjura (Dansk og international sportsret), Menneskerettigheder (EMRK art. 5 og 6), Skattestrafferet, Straffeproces, Strafferet

        • Laursen, Anders Nørgaard

         Skatteret (International skatteret)

         • Jensen, Dennis Ramsdahl

          Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms- og afgiftsret)

          • Jensen, Eva Naur

           Socialret (Arveret, Familieret, Værgemål)

           • Holst, Nicolaj Sivan

            Straffeproces, Strafferet (Forbrydelser mod børn, IT-kriminalitet, Medvirkensansvar, Narkotikakriminalitet, Passivitetsansvar)

            • Callesen, Lukas

             Strafferet (IT-kriminalitet)

             • Andersen, Paul Krüger

              EU-ret (European Model Company Law), Finansiering i øvrigt (Børs- og kapitalmarkedsret), Selskabsret (Selskabsret)