Forskergruppen for Videnskommunikation

  • PostadresseVis på kort

    Fuglesangs Allé 4

    8210 Århus V

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

For et videnssamfund er det at skabe specialiseret viden en nødvendighed. Specialiseret viden er dog ikke i sig selv tilstrækkeligt, for at et videnssamfund kan trives og udvikles. At kunne kommunikere sin specialiserede viden og gøre det på en sådan måde, at den kan udnyttes af andre, er derfor den anden nødvendige betingelse, for at et videnssamfund kan trives og udvikles.

Forskningsområdet videnskommunikation er innovativt, idet det ikke udelukkende beskæftiger sig med kommunikation som begreb eller med specialiseret viden som sådan, men derimod med formidling af den specialiserede viden. Vores forskning integrerer dermed aspekterne konstruktion og kommunikation af specialiseret viden. I praksis sætter forskning i videnskommunikation blandt andet samfundsmæssige problemer som formidling af forskningsresultater til fag- og lægfolk, eksperters udvikling af begreber samt demokratisering af viden i centrum.

Gruppens forskning har til hensigt at:

  • bidrage til og præge udviklingen af videnssamfundet og dets betingelser
  • bidrage til og præge diskussionen om fusion, demokratisering og udnyttelse af specialiseret viden på det individuelle plan, på virksomheds- og organisationsplan og på samfundsplan

Vores mission er at være det sted, hvor forskningen i videnskommunikation til stadighed udvikles i spændingsfeltet mellem konstruktion og kommunikation af specialiseret viden.

Vores vision er på internationalt plan at være referencepunktet og katalysatoren for innovativ forskning inden for videnskommunikation.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Forskergruppen for Videnskommunikation er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.