Aarhus Universitets segl

Samfund og politik

Tilbage til søgning

1 - 49 ud af 49Pr. side: 100
 1. Callesen, Lukas

  Strafferet (IT-kriminalitet)

  • Edlund, Hans Henrik

   Bolig (Fast ejendom), International handelsret (Erhvervskontraktret)

   • Henschel, René Franz

    Forbrugerret (Juridiske aspekter af handel med mobiltelefoner og pervasive computing: privacy, marketing, contracting and liability issues), Køberet (Køb af mobiltelefoner, Pervasive computing), Selskabsret (CISG, sammenlignende kontraktret)

    • Holst, Nicolaj Sivan

     Straffeproces, Strafferet (Forbrydelser mod børn, IT-kriminalitet, Medvirkensansvar, Narkotikakriminalitet, Passivitetsansvar)

     • Jensen, Dennis Ramsdahl

      Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms- og afgiftsret)

      • Krüger Andersen, Paul

       EU-ret (European Model Company Law), Finansiering i øvrigt (Børs- og kapitalmarkedsret), Selskabsret (Selskabsret)

       • Laursen, Anders Nørgaard

        Skatteret (International skatteret)

        • Madsen, Lasse Lund

         Idrætsjura (Dansk og international sportsret), Menneskerettigheder (EMRK art. 5 og 6), Skattestrafferet, Straffeproces, Strafferet

         • Naur, Eva

          Socialret (Arveret, Familieret, Værgemål)

          • Olsen, Birgitte Egelund

           Bæredygtighed (Handel og miljø, Miljø og energi, Vedvarende energi, Virksomheders miljøregulering), Forvaltningsret (Forvaltningsret), Internationale organisationer (Forholdet mellem WTO-ret og EU-ret, Handel og miljø, Internationale miljøaftaler, WTO-ret), Klimalovgivning (Affaldsregulering, Energiafgifter, Klimaregulering), Miljøret (Dansk miljøret, EU-miljøret, International miljøregulering, International miljøret, Miljø og forsyningsvirksomhed, Miljøafgifter), Virksomhedens sociale ansvar (CSR rapportering, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, The National Contact Point, OECD Guidelines, Årsregnskabslovens § 99a)

           • Sommer, Tine

            Det internationale samfund (Immaterialret, Patent og bioteknologi), EU-ret (EU-ret), Patentret

            • Stensgaard, Henrik

             Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms- og afgiftsret)

             • Storgaard, Anette

              Kriminologi (Fængsler, løsladelse, Minoriteter i fængsler, Resocialisering, Udslusning), Strafferet (Sindssyge, Straffuldbyrdelse, Unge)

              • Vedsted-Hansen, Jens

               Demokrati og magt (Grundrettigheder og magtfordeling), EU og Europa (EU-regulering af asyl og indvandring, Europæisk menneskeret), Folkeret (International humanitær ret), Menneskerettigheder, Menneskerettigheder, Udlændingeret