Institut for Statskundskab

Samfund og politik › Stat, region og kommune

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 30 ud af 30Pr. side: 100
 1. Andersen, Lotte Bøgh

  Arbejdsmarkedspolitik (fagforeningsstrategier i den offentlige sektor, Fagprofessionalisme), Forvaltning og bureaukrati (Ledelse, Motivation af ansatte, Offentligt ansatte), Kvalitative metoder, Kvantitative metoder, Ledelsesteori, Sundhedssystemer (Sundhedsprofessionelle, Sygesikringsydelser)

  • Binderkrantz, Anne Skorkjær

   Forvaltning og bureaukrati (Kontraktstyring, Korporatisme, Samspillet mellem politikere og embedsmænd), Interesseorganisationer (Indflydelsesstrategier, Korporatisme, Pluralisme), Valg og vælgere (Mediedækning af valgkampe)

   • Burau, Viola

    Forholdet mellem stat og kommuner, Komparative metoder, Sundhed (organisering, politik, reformer), Velfærd (organisation, professioner)

    • Bækgaard, Martin

     Kommunerne (Lokale partier, Politikernes udgiftspolitiske holdninger, Samspillet mellem politikere og embedsmænd, Skolelukninger, Stående udvalg), Kvantitative metoder (Agent-based modelling, Multilevel analyse), Organisation i øvrigt (administrative byrder, Organisationsstrukturer i danske kommuner, Politikeres og embedsmænds præferencer), Organisationsteori

     • Christensen, Jørgen Grønnegård

      Forvaltning og bureaukrati (Bureaukratisk autonomi, EU-regulering, Reguleringsadministration, Samspillet mellem politikere og embedsmænd), Staten

      • Elklit, Jørgen

       Politisk historie (valglovsudvikling), Staters udvikling (demokratisering, demokratisk legitimitet, valg og demokratisk udvikling), Valg og vælgere (demokratimåling, kvalitetsvurdering af valgadministration, lokale partisystemer, Valgdeltagelse), Valgsystemer

       • Hansen, Jesper Asring Jessen

        Forvaltning og bureaukrati (Agenda-setting and theories of public policy, Organizational learning, Performance management, politics)

        • Jacobsen, Christian Bøtcher

         Arbejdsmarkedspolitik (Styringsmidler i den offentlige sektor), Forvaltning og bureaukrati (Offentligt ansatte)

         • Jakobsen, Mads Leth Felsager

          Forvaltning og bureaukrati (Bureaukrati, Innovation, Ledelse, Organisatorisk læring, Styring)

          • Kjeldsen, Anne Mette

           Arbejde og arbejdspladser (Fagprofessionalisme, Motivation af ansatte), Forvaltning og bureaukrati (Offentlig ledelse, Offentligt ansatte), Hverdagslivet (regulering og styring) (Det sociale område, Sundhedsvæsnet, Uddannelsessektoren), Kvalitative metoder, Kvantitative metoder, Ledelsesteori

           • Møller, Anne Mette

            Børn og unge (Udsatte børn og unge), Deltagerobservation (Feltarbejde, Shadowing), Forskning og samfund (Evaluering, Evidensbaseret praksis, Knowledge mobilization, Knowledge translation, Vidensbaseret praksis), Forvaltning og bureaukrati (Beslutningstagning, Digitalisering, Faglig ledelse, Frontlinjemedarbejdere, Implementering, Organisering, Professionalisme, Street-Level Bureaucracy), Interview, Kvalitative metoder (Fortolkende metodologi og metoder)

            • Skjæveland, Asbjørn

             Demokrati og magt (Koalitionsdannelse i Folketinget, Partisammenhold i Folketinget), Kommunerne (Koalitionsdannelse, Partisammenhold)

             • Trangbæk, Amalie

              Deltagerobservation (Shadowing), Forvaltning og bureaukrati (Topembedsmænd), Interview (Eliteinterviews), Staten (Centraladministrationen)