Aarhus Universitets segl

Samfund og politik › Forskning i forskningsmetoder › Kvantitative metoder

Tilbage til søgning

1 - 18 ud af 18Pr. side: 100
 1. Andersen, Lotte Bøgh

  Kvantitative metoder, Arbejdsmarkedspolitik (fagforeningsstrategier i den offentlige sektor, Fagprofessionalisme), Forvaltning og bureaukrati (Ledelse, Motivation af ansatte, Offentligt ansatte), Kvalitative metoder, Ledelsesteori, Sundhedssystemer (Sundhedsprofessionelle, Sygesikringsydelser)

  • Bækgaard, Martin

   Kvantitative metoder (Agent-based modelling, Multilevel analyse), Kommunerne (Lokale partier, Politikernes udgiftspolitiske holdninger, Samspillet mellem politikere og embedsmænd, Skolelukninger, Stående udvalg), Organisation i øvrigt (administrative byrder, Organisationsstrukturer i danske kommuner, Politikeres og embedsmænds præferencer), Organisationsteori

   • Hollmann, Nadine Malmberg

    Kvantitative metoder (Eksperimenter, spørgeskemaundersøgelser), Borgerens engagement (Borger og brugerinddragelse, Frivillighed, Public sector innovation, Samproduktion), Kommunerne, Velfærdssamfundet (Fremtidens velfærd, Levering af offentlige services, Velfærdsinnovation)

    • Kjeldsen, Anne Mette

     Kvantitative metoder, Arbejde og arbejdspladser (Fagprofessionalisme, Motivation af ansatte), Forvaltning og bureaukrati (Offentlig ledelse, Offentligt ansatte), Hverdagslivet (regulering og styring) (Det sociale område, Sundhedsvæsnet, Uddannelsessektoren), Kvalitative metoder, Ledelsesteori

     • Laustsen, Lasse

      Kvantitative metoder (Eksperimentel metode), Biologisk psykologi (Evolutionær psykologi), Ideologi og holdning (Politisk psykologi), Spørgeskemaundersøgelser, Valg og vælgere (politiske kandidater)

      • Nielsen, Karl-Johan Schmidt

       Kvantitative metoder, Magt og politik (Sociale klasser og grupper), Samfundsvidenskabelig videnskabsteori (Nymaterialisme, Posthumanisme, Poststrukturalisme), Videnskab som social konstruktion (Videnssociologi)

       • Rachid, Ashraf

        Kvantitative metoder (Social network analysis), Borgerdeltagelse (Indvandreres politiske deltagelse), Etnicitet, Hierarki og status (Analyse af sociale netværk (SNA/PNA), Indvandreres sociale netværk), Minoriteter (Integrationen af indvandrere), Samfund og borger (Statsborgerskab og medborgerskab)

        • Skytte, Rasmus

         Kvantitative metoder (Eksperimenter), Ideologi og holdning (Holdningsdannelse, Incivility, Polarisering, Politisk psykologi), Politisk kommunikation, Presse

         • Stubager, Rune

          Kvantitative metoder (Eksperimentel metode, Spørgeskemakonstruktion), Demokrati og borgere, Forskning i forskningsmetoder, Holdning og politik, Ideologi og holdning (Opinionsundersøgelser, Politiske holdninger), Spørgeskemaundersøgelser (Måling af befolkningens politiske holdninger, Spørgeskemakonstruktion), Statistik, Valg og vælgere (Folketingsvalg, Politiske skillelinjer, Vælgeradfærd, Vælgerholdninger, Vælgernes værdier)

          • Tromborg, Mathias Wessel

           Kvantitative metoder, Ideologi og holdning, Valg og vælgere (Eliteadfærd, Heuristikker, Partikonkurrence, Politiske institutioner, Valgtests, Vælgeradfærd)