Miljø, klima og energi › Miljø og samfund (reguleringer) › Regulering og styring

Tilbage til søgning

1 - 1 ud af 1Pr. side: 100
  1. Pedersen, Anders Branth

    Regulering og styring, Adfærdspåvirkninger/-ændringer, Borgerdeltagelse (Miljø- og naturpolitikken), Borgerinddragelse og indflydelse, Forbrugeradfærd (Miljø- og naturpolitikkens indflydelse på adfærd, politiske virkemidlers implementering og effektivitet), Implementeringsstrategier og -traditioner, Klima og landbrug, Klimapolitik, Klimatilpasning (Regulering/tiltag), Miljø (Miljø- og naturpolitik), Miljøpolitik, Natur, miljø og landbrug (Politiske virkemidler i pesticidpolitikken m.v.), Naturbeskyttelse og -forvaltning, Pesticider i miljøet (Regulering), Samfund og borger (Borgerinddragelse miljø- og naturpolitik), Virkemidler