Religion og teologi › Religion › Religionsfilosofi

Tilbage til søgning

1 - 5 ud af 5Pr. side: 100
 1. Nissen, Ulrik

  Religionsfilosofi (Fænomenologi, Kropsfilosofi, Pluralisme, Sækularisering), 20. århundrede (Bernhard Waldenfels, Dietrich Bonhoeffer, K. E. Løgstrup, Maurice Merleau-Ponty), Anvendt etik og bioetik/miljøetik, Etik (Bioetik, Dyreetik, Klima, Religion og politik, Økonomi), Etiske og moralske begrundelsesformer, Medicinsk etik, Nyere moralfilosofi og moralkritik, Oplysningstiden (Immanuel Kant), Reformationstiden (Martin Luther), Senantik og kristen etik

  • Nørager, Troels

   Religionsfilosofi (det kristne hjertesprog, eros og agape, religion og demokrati, religion og kærlighed), 20. århundrede (Emerson, Grundtvig, Jürgen Habermas, William James), Gud (nyere, ikke-teistiske gudsopfattelser), Næstekærlighed (den kristne kærlighedstanke)

   • Rabjerg, Bjørn

    Religionsfilosofi, 19. århundrede (Søren Kierkegaard), 20. århundrede (K.E. Løgstrup), Antropologisk psykologi (det særligt menneskelige) (Filosofisk og teologisk antropologi), Eksistentialisme (Kierkegaard, Sartre), Etiske og moralske begrundelsesformer, Fænomenologi (filosofi om det, der fremtræder for bevidstheden) (Heidegger, Husserl, Løgstrup, Scheler), Humanistisk videnskabsteori, Kristendom (Dialektisk teologi, Eksistensteologi), Tænkere (K.E. Løgstrup)

    • Vrangbæk, Christian Houth

     Religionsfilosofi, Bibelens receptionshistorie, Dogmer og trosbekendelser, Kirkefædrene (Augustin, Cyprian, Hieronymus, Hilarius, Origenes), Menneskeopfattelser i andre videnskaber (Menneskeopfattelse i renæssancen), Mentalitetshistorie, Reformationstiden (Erasmus af Rotterdam)