Kunst, kultur og medier › Litteratur › Edition og tilrettelægning

Tilbage til søgning

1 - 3 ud af 3Pr. side: 100
  1. Nielsen, Klaus

    Edition og tilrettelægning (Editionsfilologi, Editionshistorie, XML), Bogmediet (herunder digital litteratur) (Boghistorie, Materialitet, Paratekster), Det litterære marked (Avantgarde og populærkultur), Flermedialitet/tværmedialitet (Litteratur og lyd), Signalbehandling af lyd (Lydanalyse), Tekstteori og -analyse (Auditiv tekstteori, Digital tekstteori, Filologi, Litteraturteori)

    • Thaulow, Vanja

      Edition og tilrettelægning (Editionsfilologi), Kirkehistorie (1800-tallet), Prædiken (Homiletik), Retorisk analyse (, smæderetorik, Genreteori og -analyse), Øvrige tænkere (N.F.S. Grundtvig)