Religion og teologi › Tro › Dogmer og trosbekendelser

Tilbage til søgning

  1. Mathiasen Stopa, Sasja Emilie

    Dogmer og trosbekendelser (Retfærdiggørelseslære, Syndsbegrebet), Gud (Den skjulte Gud - Deus absconditus, Tro som absolut tillid), Hierarki og status (Anerkendelse, Skam, Værdighed, Ære), Identitet (Tillid), Kristendom (Erik Pontoppidan, Pietisme), Reformationstiden (Korsteologi og herlighedsteologi, Martin Luthers teologi, Æresbegrebet), Samfund og borger (Tillidskultur), Øvrige tænkere (Gianni Vattimo, John D. Caputo, Postmoderne teologi)