Mennesker og kulturer › Psykologi › Udviklingspsykologi

Tilbage til søgning

  1. Munk, Karen Pallesgaard

    Udviklingspsykologi (Livslang udvikling, Udvikling i et økologisk perspektiv), Gerontopsykologi (alderdommens psykologi) (Alderdommens psykiske lidelser, Livslang udvikling, Psykologiens videnskabsteori), Klinisk psykologi - voksne (Den seksuelle afvigelses kulturhistorie, Retspsykologi, børnekrænkere), Socialpsykologi (Afvigelsens psykologi, Normalitet, Sundhed)