Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Religion og teologi › Kirken › Kirkehistorie

Tilbage til søgning

1 - 10 ud af 10Pr. side: 100
 1. Brorson, Mikael

  Kirkehistorie (Tidehverv, Tidehvervs historie), 19. århundrede (Søren Kierkegaard), 20. århundrede (Johannes Sløk, K. Olesen Larsen, Karl Barth, Rudolf Bultmann), Kristendom (Dialektisk teologi, Eksistensteologi, Narrativ teologi), Religionsfilosofi (Eksistensfilosofi, Narrativitet)

  • Engberg, Jakob

   Kirkehistorie (kristenforfølgelse, martyrer og apologeter), Religion og samfund (religion og politik, kirke og imperium, Romersk forvaltning og retspleje, Romersk historie)

   • Holm, Bo Kristian

    Kirkehistorie (Konfessionelle Samfund, Reformationen), 20. århundrede (Karl Holl, Lutherrenæssancen, Regin Prenter), Bibelens receptionshistorie (Paulus og Luther), Dogmer og trosbekendelser (Communicatio idiomatum, Dogmers funktion, Finsk Lutherforskning, Luthersk teologi, Læren om Kristus og frelse, Retfærdiggørelse og reciprocitet, Teologi og gavens økonomi, Treenighedslære), Etik (Religion og politik), Gud (Ondskab, Teologi og socialantropologi, Tilgivelse), Liturgi (Folkekirkens gudstjenester, Gudstjenestens teologi, Liturgisk teologi), Mellemkirkeligt arbejde (Leuenbergfællesskabet, Luthersk-katolsk dialog), Næstekærlighed (Eros og agape, Tro og gerninger), Reformationstiden (Martin Luther, Philipp Melanchthon), Sjælesorg (Sjælesorg og luthersk teologi)

    • Ingesman, Per

     Kirkehistorie (Dansk ægteskabsret mellem reformationen og Ægteskabsordinansen af 1582, Danske processer for den pavelige højesteret i middelalderen, Reformation og konfessionalisering i Danmark, Suppliker til Pønitentiariatet i Rom), Økonomisk historie (Ærkesædets regnskaber fra senmiddelalderen)

     • Pedersen, Nils Arne

      Kirkehistorie (Egyptisk kirkehistorie, Gnosticisme, Manikæisme, Syrisk kirkehistorie, Syriske tekster i manikæisk skrift), Kirkefædrene (Athanasius, hæresiologi, koptisk og syrisk litteratur, Parabiblica, Titus af Bostra), Kristendom (Dannelsen af NT-kanon, den arianske strid, Gnosticisme, Judasevangeliet, Konstantin den Store, Nag Hammadi, Oldkristen apologetik)

      • Thorsen, Jakob Egeris

       Kirkehistorie (Guatemala, katolsk kirke, Latinamerika), Diakoni, Gud (Religionsteologi;), Mellemkirkeligt arbejde (katolsk teologi, økumenisk teologi), Mission (inkulturationsteologi, missionsteologi), Multireligiøsitet (Religionsteologi;), Religionssociologi (diakoni, diakonividenskab)

       • Toft, Lasse Løvlund

        Kirkehistorie (Oldkirken, Orientalsk kristendom, Senantikken), Arabisk (Karshuni/Garshuni), Aramaisk (Hagiografi, Historiografi, Liturgisk litteratur, Poesi, Syrisk litteratur og syriske kirketraditioner), Edition og tilrettelægning (Håndskrifter, Tekstkritik og -edition), Etiopisk (Beta Israel-litteratur, Etiopisk kirkelitteratur), Etymologi og leksikologi (Semitistik), Islam (Jahiliyya-poesi, Koranen, Sira og hadith), Liturgi (Helgenkult, Martyrlitteratur), Tekstteori og -analyse

        • Vrangbæk, Eva Elisabeth Houth

         Kirkehistorie (Data-intensive Methods, Digital Humanities, Distant Reading, Programming, Python, Text Mining), Kirkefædrene (Arvesynd, Augustin, Det onde, Forudbestemmelse, Frihed, Tid, Valg, Vilje), Oldtiden