Aarhus Universitets segl

Religion og teologi › Tro › Multireligiøsitet

Tilbage til søgning

1 - 5 ud af 5Pr. side: 100
 1. Borup, Jørn

  Multireligiøsitet (Religiøs diversitet), Buddhisme, Forskningsmetoder (ikke-eurocentrisk religionsteori, Postkolonialisme), Japansk religion, Mystik og spiritualitet, Religionsfænomenologi, Religionshistorie, Religionsmøde (Danske vietnameseres religiøsitet), Religionssociologi (migration, integration, diaspora)

  • Christensen, Henrik Reintoft

   Multireligiøsitet (Religiøs diversitet), Forskningsmetoder (Diskursanalyse, Grounded theory, kvalitativ metode (interview), Kvantitativ metode (statistik)), Islam (Islam i medierne, Islam i vesten), Kirkehistorie (Nyere europæisk kirkehistorie, stat/kirkeforhold), Kristendom (Autoritet, Kirken som institution, Nyere europæisk kirkehistorie, Stat/kirkeforhold), Religionssociologi (Religion i det offentlige rum, Religion og medier, Religion og politik, Religion, samfund og massemedier), Religiøse bevægelser (Sociale bevægelser, sociale problemer), Velfærdssamfundet (religion og velfærd)

   • Fibiger, Marianne Qvortrup

    Multireligiøsitet, Hinduisme (Hinduisme i Danmrak, Hinduisme i diaspora, Hinduisme i nutiden, Hinduistiske begreber og praksisformer i Vesten: karma og yga), Indien (hindukvinder, hindumationalisme), Mystik og spiritualitet, Myter og ritualer, Religionsforskningens forskningshistorie, Religionsfænomenologi, Religionsmøde, Ritualer

    • Kühle, Lene

     Multireligiøsitet (Religion og politik, Religiøs pluralisme), 20. århundrede (Modernitetsteori, Pierre Bourdieu), Demokrati og magt, Forskningsmetoder, Islam (muslimer i Europa, imamer, moskeer), Kirkehistorie (Anerkendelse af trossamfund, Dansk, kirkelig lovgivning), Religionssociologi, Religiøse bevægelser

     • Petersen, Anders Klostergaard

      Multireligiøsitet (Erkendelsesbetingelser for moderne kristendom), Andre dyre- og menneskearters liv før og nu, Bibelen, Biologisk psykologi, Evolution, Feministisk filosofi (Køns- og seksualitetsopfattelser i antikken), Forskningsmetoder (Forskningshistorie 19. og 20. århundrede, Klassisk retorik og epistolografi, Kultur- og socialantropologiske tilgange, Religionssemiotik, Ritualteori), Gud (Gudsforestillinger i nutiden), Historisk metode og forskningsteknik, Jesus (Den historiske Jesus), Jødedom (Diasporajødedom, Jødedom i Anden Tempelperiode, Jødisk apologetik, Qumran - Dødehavsskrifter), Kanon (Kanoniseringsprocessen), Klassik retorik, Kognitionspsykologi, Kristendom (Kristen apologetik, Kristendommens selvstændiggørelse som religion, Martyrlitteratur, Tidlig kristen askese, Tidlig kristendom, Tidlige kirkefædre), Kultur og kognition, Kulturteori, Køn, Mentalitetshistorie (Bevidsthedshistorie i forhold til antikken, teoretiske muligheder for bevidsthedshistorie i forhold til antikken), Myter og ritualer (Ritualteori), Ny Testamente (Det Nye Testamentes tilblivelse), Paulus (Ny Paulusforståelse), Religionsforskningens forskningshistorie (Den religionshistoriske Skole, Myth and Ritual School, Roy A. Rappaport), Religionsfænomenologi (Hvad er hellige tekster, Karisma/karismatikere), Ritualer (Kognitionsteoretiske tilgange, Kultur- og symbolantrpologiske ritualstudier, Ritualstudier), Ritualer