Aarhus Universitets segl

Religion og teologi › Religion › Religionsfænomenologi

Tilbage til søgning

1 - 7 ud af 7Pr. side: 100
 1. Borup, Jørn

  Religionsfænomenologi, Buddhisme, Forskningsmetoder (ikke-eurocentrisk religionsteori, Postkolonialisme), Japansk religion, Multireligiøsitet (Religiøs diversitet), Mystik og spiritualitet, Religionshistorie, Religionsmøde (Danske vietnameseres religiøsitet), Religionssociologi (migration, integration, diaspora)

  • Fibiger, Marianne Qvortrup

   Religionsfænomenologi, Hinduisme (Hinduisme i Danmrak, Hinduisme i diaspora, Hinduisme i nutiden, Hinduistiske begreber og praksisformer i Vesten: karma og yga), Indien (hindukvinder, hindumationalisme), Multireligiøsitet, Mystik og spiritualitet, Myter og ritualer, Religionsforskningens forskningshistorie, Religionsmøde, Ritualer

   • Jørgensen, Emma Cecilie Sørlie

    Religionsfænomenologi (Helligteksters funktion), Køn (Køn, kønsroller og seksualitet i religiøs kontekst), Kønshistorie, Nordisk religion (Magi, Skjoldmøer, Valkyrier, Vølver), Norrønt, Religionshistorie

    • Nygaard, Simon

     Religionsfænomenologi, Forskningsmetoder (Kulturel erindring, Kulturel evolution, Performanceteori), Myteanalyser (Ritualstudier), Myter og ritualer (Nordisk mytologi), Nordisk religion, Norrønt (Kontekstuel runologi, Norrøn digtning), Religionshistorie (Komparativ religionshistorie)

     • Petersen, Anders Klostergaard

      Religionsfænomenologi (Hvad er hellige tekster, Karisma/karismatikere), Andre dyre- og menneskearters liv før og nu, Bibelen, Biologisk psykologi, Evolution, Feministisk filosofi (Køns- og seksualitetsopfattelser i antikken), Forskningsmetoder (Forskningshistorie 19. og 20. århundrede, Klassisk retorik og epistolografi, Kultur- og socialantropologiske tilgange, Religionssemiotik, Ritualteori), Gud (Gudsforestillinger i nutiden), Historisk metode og forskningsteknik, Jesus (Den historiske Jesus), Jødedom (Diasporajødedom, Jødedom i Anden Tempelperiode, Jødisk apologetik, Qumran - Dødehavsskrifter), Kanon (Kanoniseringsprocessen), Klassik retorik, Kognitionspsykologi, Kristendom (Kristen apologetik, Kristendommens selvstændiggørelse som religion, Martyrlitteratur, Tidlig kristen askese, Tidlig kristendom, Tidlige kirkefædre), Kultur og kognition, Kulturteori, Køn, Mentalitetshistorie (Bevidsthedshistorie i forhold til antikken, teoretiske muligheder for bevidsthedshistorie i forhold til antikken), Multireligiøsitet (Erkendelsesbetingelser for moderne kristendom), Myter og ritualer (Ritualteori), Ny Testamente (Det Nye Testamentes tilblivelse), Paulus (Ny Paulusforståelse), Religionsforskningens forskningshistorie (Den religionshistoriske Skole, Myth and Ritual School, Roy A. Rappaport), Ritualer (Kognitionsteoretiske tilgange, Kultur- og symbolantrpologiske ritualstudier, Ritualstudier), Ritualer

      • Schjødt, Jens Peter

       Religionsfænomenologi (myteanalyser, ritualstudier), Myteanalyser (komparativ myteanalyse, nordiske myter), Nordisk religion, Religionsforskningens forskningshistorie, Ritualer (initiations ritualer)