Mennesker og kulturer › Forskningsmetoder › Kvalitative metoder

Tilbage til søgning

1 - 2 ud af 2Pr. side: 100
  1. Stage, Carsten

    Kvalitative metoder (Diskurs og identitet, Diskursanalyse, Metodeudvikling til affektstudier), Internet (Blogs, Sociale medier), Kulturelle udtryksformer (Affekt, Affekt og diskurs), Medieteori og -kritik (Deltagelse, Kulturel deltagelse), Sygdomsnarrativer (Digitale kræftfortællinger, Sygdom og fortælling, Sygdomsfortællinger på sociale medier), Sygdomsopfattelser (Krop og (u)sundhed)