Mennesker og kulturer › Forskningsmetoder › Kvalitative metoder

Tilbage til søgning

1 - 3 ud af 3Pr. side: 100
  1. Stage, Carsten

    Kvalitative metoder (Diskurs og identitet, Diskursanalyse, Metodeudvikling til affektstudier), Internet (Blogs, Sociale medier), Kulturelle udtryksformer (Affekt, Affekt og diskurs), Medieteori og -kritik (Deltagelse, Kulturel deltagelse), Sygdomsnarrativer (Digitale kræftfortællinger, Sygdom og fortælling, Sygdomsfortællinger på sociale medier), Sygdomsopfattelser (Krop og (u)sundhed)

    • Mortensen, Signe Uldbjerg

      Kvalitative metoder (Deltagelsesforskning, Kreativ skrivning, Praksisforskning, Terapeutisk skrivning), Etnografi (Unge og digitale medier), Internet (Digitale sexkrænkelser, Hævnporno, Sexting), Kulturelle udtryksformer (Affekt og sociale medier, Skam), Køn (Digital seksualitet, Seksuelle krænkelser)