Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sprog og kommunikation › Øvrige sprog › Stillehavet

Tilbage til søgning

1 - 2 ud af 2Pr. side: 100
  1. Daval-Markussen, Aymeric

    Stillehavet, Afrika (Malagasy), Evolutionære netværk, Morfologi (orddannelse og bøjning) (Inflectional morphology , Reduplication), Psykolingvistik, Sproghistorie (komparativ lingvistik, etymologi) (Contact linguistics, Creoles, Historical linguistics, Numeral systems, Typology), Vikingetidsarkæologi

    • Levisen, Carsten

      Stillehavet, Dansk semantik (betydningslære) (særligt: kulturelle nøgleord, værdibegreber, socialitetstermer, talehandlingsverber, kognitive verber og diskurspartikler), Identitet, Interkulturel kommunikation, Kulturpsykologi (etnopsykologisk terminologi), Pragmatik (sprogbrug) (etnopragmatisk analyse), Semantik (betydningslære) (kultursemantik, NSM-teori (Naturligt Semantisk Metasprog), Sociolekt (børnesprog, ungdomssprog, indvandrersprog, fagsprog m.m.) (sociolingvistiske identiteter), Sproghistorie (komparativ lingvistik, etymologi) (semantisk forandring og historisk pragmatik), Sprogudvikling (sprogsocialisering), Syntaks (sætningsstruktur) (etnosyntaks), Teksttypologi (genreteori)