Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mennesker og kulturer › Kultur og samfund › Identitet

Tilbage til søgning

1 - 2 ud af 2Pr. side: 100
  1. Bakken Jepsen, Julie

    Identitet (Døv identitet, Døvekulturen), Andre (Tegnsprog), Fonetik og fonologi (lydlære) (Tegnsprogs strukturer), Funktionel lingvistik (Lingvistisk typologi), Sproghistorie (komparativ lingvistik, etymologi) (Truede sprog (tegnsprog))

    • Levisen, Carsten

      Identitet, Dansk semantik (betydningslære) (særligt: kulturelle nøgleord, værdibegreber, socialitetstermer, talehandlingsverber, kognitive verber og diskurspartikler), Interkulturel kommunikation, Kulturpsykologi (etnopsykologisk terminologi), Pragmatik (sprogbrug) (etnopragmatisk analyse), Semantik (betydningslære) (kultursemantik, NSM-teori (Naturligt Semantisk Metasprog), Sociolekt (børnesprog, ungdomssprog, indvandrersprog, fagsprog m.m.) (sociolingvistiske identiteter), Sproghistorie (komparativ lingvistik, etymologi) (semantisk forandring og historisk pragmatik), Sprogudvikling (sprogsocialisering), Stillehavet, Syntaks (sætningsstruktur) (etnosyntaks), Teksttypologi (genreteori)