Sprog og kommunikation › Sprogbrug (tekst og samtale) › Fagsprogsforskning

Tilbage til søgning

 1. Bergenholtz, Henning

  Fagsprogsforskning (Danske ordbøger, Encyklopædi, Leksikon, Sprogpolitik, Tosprogede ordbøger), Arbejdspraksis og anvendelse af it (Informationssøgninger, Tilgang til informationer)

  • Leroyer, Patrick

   Fagsprogsforskning, Dansk leksikografi (ordbøger), Fransk pragmatik (sprogbrug), Fransk semantik (betydningslære), Fransk sprogtilegnelse, Interkulturel kommunikation (Interkulturelle situationer og interkulturelle datatyper, Turismekommunikation, Turisme informationssystemer), Kommunikation i organisationer, Markedskommunikation, Moderne fransk, Oversættelsesmetoder (Oversættelsessituationer, oversættelsesprofiler, oversættelsesdatatyper), Oversættelsesteori

   • Tarp, Sven

    Fagsprogsforskning (Almen og fagleksikografi, Teknisk fagsprog)