Sprog og kommunikation › Fransk › Fransk pragmatik (sprogbrug)

Tilbage til søgning

  1. Leroyer, Patrick

    Fransk pragmatik (sprogbrug), Dansk leksikografi (ordbøger), Fagsprogsforskning, Fransk semantik (betydningslære), Fransk sprogtilegnelse, Interkulturel kommunikation (Interkulturelle situationer og interkulturelle datatyper, Turismekommunikation, Turisme informationssystemer), Kommunikation i organisationer, Markedskommunikation, Moderne fransk, Oversættelsesmetoder (Oversættelsessituationer, oversættelsesprofiler, oversættelsesdatatyper), Oversættelsesteori