Aarhus Universitets segl

Sprog og kommunikation › Nordiske sprog (dansk, svensk m.m.) › Danske dialekter

Tilbage til søgning

1 - 5 ud af 5Pr. side: 100
  1. Goldshtein, Yonatan Ungermann

    Danske dialekter (Dialektometri, Prosodisk variation, Sprogsammenligning), Dansk sproghistorie (Gammeldansk, Lydlig udvikling, Middeldansk, Ny sprogforandring), Fonetik og fonologi (lydlære) (Historisk fonologi, Prosodi, Prosodi og ordstruktur, Sproglig variation)

    • Schoonderbeek Hansen, Inger

      Danske dialekter (Dansk dialektologi), Dansk fonetik og fonologi (lydlære) (Anvendelsesorienteret), Dansk leksikografi (ordbøger) (Dialektleksikografi, Nationalordbøger vs. dialektordboger, Norm vs. variation), Dansk sproghistorie (Filologi, talesprogets historie), Dialekt (Jyske dialekter), Sociolekt (børnesprog, ungdomssprog, indvandrersprog, fagsprog m.m.) (Moderne dialekt), Sprogbrug (tekst og samtale) (Tale- vs. skriftsprog), Sproghistorie (komparativ lingvistik, etymologi) (Nordisk sproghistorie), Sprogpolitik og sprogpædagogik (Danskfagets sproglige stofområde), Tysk, nederlandsk, frisisk og jiddisch (Nederlandsk)