Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sprog og kommunikation › Sprog, tanke og samfund (psyko- og sociolingvistik) › Sociolekt (børnesprog, ungdomssprog, indvandrersprog, fagsprog m.m.)

Tilbage til søgning

1 - 4 ud af 4Pr. side: 100
  1. Levisen, Carsten

    Sociolekt (børnesprog, ungdomssprog, indvandrersprog, fagsprog m.m.) (sociolingvistiske identiteter), Dansk semantik (betydningslære) (særligt: kulturelle nøgleord, værdibegreber, socialitetstermer, talehandlingsverber, kognitive verber og diskurspartikler), Identitet, Interkulturel kommunikation, Kulturpsykologi (etnopsykologisk terminologi), Pragmatik (sprogbrug) (etnopragmatisk analyse), Semantik (betydningslære) (kultursemantik, NSM-teori (Naturligt Semantisk Metasprog), Sproghistorie (komparativ lingvistik, etymologi) (semantisk forandring og historisk pragmatik), Sprogudvikling (sprogsocialisering), Stillehavet, Syntaks (sætningsstruktur) (etnosyntaks), Teksttypologi (genreteori)

    • Steensig, Jakob

      Sociolekt (børnesprog, ungdomssprog, indvandrersprog, fagsprog m.m.) (Tosprogede samtaler), Arbejde og arbejdspladser (Kommunikation på arbejdspladsen), Billede og tekst (Samtaleanalyse), Fonetik og fonologi (lydlære), Lingvistik (grammatik m.m.), Pragmatisk lingvistik (Interaktionel lingvistik), Sprogtilegnelse (Andetsprogstilegnelse, Dansk som andetsprog)