Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kunst, kultur og medier › Litteratur › Litterære epoker

Tilbage til søgning

1 - 31 ud af 31Pr. side: 100
 1. Andersen, Tore Rye

  Litterære epoker (Amerikansk litteratur i det 20. århundrede, Cormac McCarthy, David Foster Wallace, Don DeLillo, Jennifer Egan, Jonathan Franzen, Modernisme, Postironisk litteratur, Postmodernisme, Thomas Pynchon, Vladimir Nabokov, William Gibson), Bogmediet (herunder digital litteratur) (Bogens materialitet, Boghistorie, Paratekster), Det litterære marked (Serialitet), Digital litteratur, narration/storytelling, hypertekst (Twitter-litteratur), Høj- og lavkultur, Kritikhistorie, Kulturelle udtryksformer, Kulturteori og -analyse (9/11, Litteratur og terrorisme), Litteratur, Litteraturhistoriografi, Medier, Tekstteori og -analyse, USA

  • Cecchini, Leonardo

   Litterære epoker (Dante Boccaccio Petrarca,, Høvisk Kærlighed & Kultur,, Italiensk Litteratur og kultur i Middelalder & Renassance,, Kærlighedens historie i Europa,), Identitet (globalisering i fortid & nutid,, Identitet og Erindring, , Identitet og fortælling,, Regional & National Identitet i Europa,, Regional & National Identitet i Italien), Modernitet (Kultur, medier og globalisering,, Populærkultur, Postmodernitet,), Tekstteori og -analyse (Diskurs- og kulturanalyse,, fantastisk litteratur,, litteratur og politik,, litteratur og samfund,, Narratologi,)

   • Christensen, Nina

    Litterære epoker (Børne- og ungdomslitteraturens historie), Bogmediet (herunder digital litteratur) (Børne- og ungdomslitteratur), Det litterære marked, Litterære genrer

    • Dahl, Per

     Litterære epoker (Dannelsesroman, dannelsestænkning, Det moderne gennembrud), Dannelsesfilosofi og dannelsesbegrebets idéhistorie, Det litterære marked (litteratursociologi), Edition og tilrettelægning (kommentering), Kritikhistorie (Georg Brandes, Vilhelm Andersen), Litteraturhistoriografi, Tekstteori og -analyse (stilanalyse og stilteori)

     • Dalsgaard, Inger Hunnerup

      Litterære epoker (Amerikansk litteratur), Billedkunst (Amerikansk), Digital litteratur, narration/storytelling, hypertekst, netlitteratur (Cyberpunk litteratur), Filmanalyse (Amerikanske film), Hverdagsliv (kvindeliv i USA, materiel og folkekultur i USA, Romantisk litteratur), Identitet, Kulturkontakt (Amerikansk kultur), Mode (Amerikanske kvinder i 1800-tallet), Modernitet (teknologi), Populærkultur (Disney, konspirationskultur, Marilyn Monroe), Socialhistorie (Amerikanske førstedamers historie), USA

      • Eriksson, Birgit

       Litterære epoker (Dannelsesroman, dannelsestænkning, Den moderne roman), Globalisering, Hverdagsliv (Deltagelseskultur, medborgerskab), Høj- og lavkultur (Smagsfællesskaber), Identitet, Kulturel forandring, Kulturelle udtryksformer, Kulturteori, Moderne æstetisk teori (Æstetik og politik), Modernitet, Populærkultur, Verdenslitteratur (globalisering og litteratur), Æstetik og hverdagsliv

       • Halse, Sven

        Litterære epoker (vitalisme, Ekspressionisme, Oplysningen, Realismen), Litteraturhistoriografi (periodiseringsteori, ), Litterære genrer (Autobiografi, Idyl, Novelle), Tekstteori og -analyse, Undervisning (Litteratur- og sprogdidaktik)

        • Hansen, Hans Lauge

         Litterære epoker (Spansk litteratur i 1920'erne og efter 2000), Billedkunst (Spansk avantgarde i 1920'erne), Ideologi og holdning (Migration), Konflikt (Agonisme), Kulturmøde (interkulturelle kompetencer), Kulturteori (Erindringsformer, Kulturel erindring), Litteraturhistoriografi (Erindringsromaner , Migrationslitteratur og indvandring), Litterære genrer (Den spanske roman efter 2000), Menneskerettigheder (Migrationslitteratur og indvandring), Modernitet (Kulturelle identiteter, migration, integration, diaspora), Samtidskunst (Perpetrator Studies), Spanien (Borgerkrig og efterkrigtid, historisk erindring, nationalismer, Overgangen til demokrati)

         • Hermann, Pernille

          Litterære epoker (middelalder, renæssance, vikingetid), Kulturelle udtryksformer (erindringskultur, Genreteori og -analyse, Human geography, mundtlighed, receptionsstudier, skriftlighed), Tekstteori og -analyse (middelalderlitteratur, nordiske myter, norrøn digtning, Reception af norrøn litteratur, sagalitteratur), Verdenslitteratur (hagiografi, historiografi, litteratur og globalisering, religiøs litteratur)

          • Hornbek, Birgitte Rasmussen

           Litterære epoker (Realisme. Modernisme), Antropologi, Fotografi (Forografi og erindring), Følelseslivets psykologi (Melankoli. Nostalgi. Lede. Misundelse. Kedsomhed. Vrede.), Globalisering (Eksil og globalisering. Globalisering-hjemstavn. Teori om rum og sted. Emotionel geografi.), Hverdagsliv (Hverdagslivets psykopatologi.), Høj- og lavkultur (Smag og afsmag. Smagsteori. Filosofisk æstetik. Karnevalisme.), Identitet (Idenitet og sted.), Kreativitetens psykologi (Melankoli og kreativitet. Eksil og kreativitet.), Krise- og traumepsykologi (Eksil), Kulturelle udtryksformer (Mode.), Litterære institutioner (Kunstens autonomi.), Mode, Modernitet, Poetik, digtning og filosofi (Melankoli og poetik.), Rejselitteratur, Religiøse bevægelser (Asketisme. Dødssynderne), Senantik og kristen etik (Dødssynderne. Kedsomhed og kristendom), Verdenslitteratur (Eksillitteratur.), Æstetikkens historie efter 1735

           • Iversen, Stefan

            Litterære epoker (19. århundrede, 20. århundrede, Dekadence, Modernisme, Ny dansk litteratur, Realisme), Digital litteratur, narration/storytelling, hypertekst (Multimodalitet), Globalisering, Identitet, Læringsteorier (Litteraturdidaktik), Narrativitet/storytelling, Poetik, digtning og filosofi, Politisk retorik, Retorisk analyse (Multimodal retorik, Narrativ retorik, Sociale medier, Storytelling, Visuel retorik), Tekstteori og -analyse (Fiktionalitet, Kulturel/kollektiv erindring, Narratologi, Unaturlig narratologi, Vidnesbyrdlitteratur)

            • Jørgensen, Lea Grosen

             Litterære epoker (Vikingetidens genopdagelse i romantikken), Litteraturhistoriografi (Middelalderisme), Poetik, digtning og filosofi (Reception af norrøn litteratur), Tekstteori og -analyse (Dansk romantik, Romantisk litteratur)

             • Jørgensen, Steen Bille

              Litterære epoker (OuLiPo og samtidslitteratur, Realisme og Modernitet), Fransk i verden før og nu (Frankofoni, Interkulturelle studier), Moderne drama (20. og 21. årh.), Oversættelsesteori (Litterær og kulturel oversættelse), Poetik, digtning og filosofi (Poetik, Fænomenologi, Poststrukturalisme ), Tekstteori og -analyse (Læserteori , Stilistik)

              • Kjerkegaard, Stefan

               Litterære epoker (Avantgarde, litteraturdidaktik, nordisk poesi fra 1960'erne og frem, Nyeste tid, Postmodernisme, samtidslitteratur), Bogmediet (herunder digital litteratur) (Intermedialitet,), Kognitionsteori (ordspil), Kritikhistorie, Kulturelle udtryksformer (Selvfremstilling, Selvfremstilling i medierne), Litteratur (fagdidaktik, Intermedialitet, litteraturdidaktik, Nye medier, Remediering), Litterære institutioner, Lyrik, Poetik, digtning og filosofi (Affekt, Humor, Lyrik, metafor, ordspil, Poesi), Reklameæstetik (ordspil), Tekstteori og -analyse (Affektiv læsning, Autofiktion, Dekonstruktion, Fagdidaktik, Fiktion, Fiktionsteori, Forfatterskab, litteraturdidaktik, litteraturkritik, Lyrikanalyse, Narrativ teori, Narratologi, Ordspil, Poesi, Selvbiografi, selvfremstilling, Vidneslitteratur), Trykte medier, Værkbegrebet

               • Kjærgård, Jonas Ross

                Litterære epoker (1700-tallet, Modernisme, Realisme), Det litterære marked, Kritikhistorie (Choderlos de Laclos, Heinrich von Kleist, Inger Christensen, Leonora Sansay, Louis-Sébastien Mercier, Marie-Joseph Chénier, Olympe de Gouges, Émeric Bergeaud), Litteraturhistoriografi, Menneskerettigheder, Naturret og kontrakttænkning (oplysningstidens samfundsopfattelser) (Condorcet, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Sieyès), Politisk historie (Føderalisme, Globalisering, Marxisme, Nationalisme, Revolution, Slaveri), Verdenslitteratur (Haiti)

                • Ladegaard, Jakob

                 Litterære epoker (Avantgarde, Renæssance, Romantikken, Samtidslitteratur), Demokratiteorier (Fra Platon, til i dag), Filmhistorie (Europæisk film, Komedier, Politisk film), Litterære genrer (Komedier, Politisk litteratur), Moderne æstetik (fra Baumgarten og frem), Tekstteori og -analyse (Sted og rum i litteraturen)

                 • Larsen, Svend Erik

                  Litterære epoker (Europa efter 1700), Dannelsesfilosofi og dannelsesbegrebets idéhistorie (dannelse og gymnasiale uddannelser), Globalisering (litteratur og globalisering), Kulturel forandring (individuel og kollektiv erindring, tilgivelse), Litteraturhistoriografi, Modernitet (bykultur), Narrativitet/storytelling (fortællingens funktioner), Poetik, digtning og filosofi (erindring, natursyn), Semiotik og semiologi (diskursanalyse, litteratur- og kultursemiotik), Strukturalisme, Verdenslitteratur (globalisering og litteratur)

                  • Mortensen, Peter

                   Litterære epoker (Moderne britisk og amerikansk litteratur, Modernisme, Post-romantik, Postmodernisme, Romantik, Transcendentalisme), Etik og bæredygtighed (Litteratur, kultur og bæredygtighed), Filmhistorie (Fremstillinger af naturen i film, Katastrofefilm, Science fiction), Klima og kultur (Klimaforandringsdiskurser, Klimalitteratur), Litterære genrer (Apokalyptiske og postapokalyptiske tekster, Pastoralen, Science Fiction, Tilbage-til-naturen-litteratur, Utopisk/dystiopisk fiktion, Økopoesi), Modernitet (Alternativ kultur, Miljøbevægelsen, Modkulturer, Politisk økologi), Tekstteori og -analyse (Cultural Studies, Litteratur og teknologi, Moderne litteraturteori, Nyhistoricisme, Økokritik)

                   • Povlsen, Steen Klitgård

                    Litterære epoker (Tysk litteratur efter murens fald), Litteratur, Poetik, digtning og filosofi (Ekfrasen - litteraturens behandling af billedkunst)

                    • Ringgaard, Dan

                     Litterære epoker, Essayistik og kulturjournalistik, Kanon, Kritikhistorie, Litteratur (Litteraturanalyse og -teori, Nordisk litteraturhistorie, lyrik, digt og rytme, det forrige århudredeskifte, Emil Aarestrup, Sophus Claussen, Henrik Nordbrandt, globalisering og verdenslitteratur, sted og stedsteori (herunder litterær fænomenologi og kartografi), Jørgen Leth (herunder forholdet mellem digt og film samt sport), litteratur og klima (herunder katastrofe og stemning), det postlitterære (herunder transmedialtet), litterære tilblivelsesprocesser, creative writing, essayistik, litteraturkritik), Litteraturhistoriografi, Litterære genrer, Lyrik, Poetik, digtning og filosofi, Rejselitteratur, Tekstteori og -analyse, Verdenslitteratur

                     • Sencindiver, Susan Yi

                      Litterære epoker (engelsksproget litteratur i det 19. og 20. århundrede, gotik), Kritikhistorie, Køn, Populærkultur, Tekstteori og -analyse

                      • Stounbjerg, Per

                       Litterære epoker (Avantgarde, Modernisme, Realisme), Danmark (Dansk litteraturhistorie), Poetik, digtning og filosofi (Det grimmes æstetik), Sverige (Strindberg, August), Tekstteori og -analyse (Autofiktion, Genreteori, Selvbiografi), Æstetikkens historie efter 1735 (Avantgarde)