Sundhed og sygdom › Forsknings- og undersøgelsesmetoder › Epidemiologi

Tilbage til søgning

1 - 48 ud af 48Pr. side: 100
 1. Ahrensberg, Jette Møller

  Epidemiologi, Almen medicin (Symptomer og kliniske fund hos børn med kræft), Folkesundhed (Lægesøgning), Kræftsygdomme (ventetid), Pædiatri (Børnecancer, spørgeskemaundersøgelse), Registerundersøgelse (Lægesøgning før og efter diagnose)

  • Ladefoged Ebbehøj, Andreas

   Epidemiologi, Hormonforstyrrelser (Binyretumorer, Cushing's syndrom, Fæokromocytom, Katekolamin hypersekretion, Paragangliom)

   • Fuglsang-Frederiksen, Anders

    Epidemiologi (Neurofysiologi), Billeddannende undersøgelser (EEG brain mapping), Fysiologi (Neurofysiologi), Fysiologi (Neurofysiologi), Hjerne- og nervesystem, Hjerne- og nervesystem (Elektromyografi), Hjerne- og nervesystem, Knogler, muskler, led, Knogler, muskler, led (Elektromyografi), Knogler, muskler, led (Muskelsvind, muskelsmerter), Registerundersøgelse (Europæiske multicenter EMG database)

    • Gaihede, Michael

     Epidemiologi (otokirurgi, trommehindedræn), Biofysik (biomekanik, mellemøretryk), Fysiologi (EMG af Eustachiske rør, mellemøretryk, multi-channel EEG), Fysiologi (mellemøretryk regulation), Øre-næse-hals (mellemøretryk, regulation), Øre-næse-hals (mellemøretryk, otokirurgi)

     • Hahn, Ute

      Epidemiologi, Biostatistik, Monte Carlo-simulering, Statistik (ikke parametrisk statistik, Rumlig statistik, Stokastisk geometri), Statistiske metoder (Computational methods), Stereologi

      • Jørgensen, Marianne Johansson

       Epidemiologi (Forebyggelse, Kunstig intelligens, Tværsektoriel), Folkesundhed (Kvalitativ og kvantitativ metode, Patientinvolvering), Risiko og sundhed (Seksuelt overførte infektioner, Uønsket graviditet), Sygdomsforebyggelse (Unges seksuelle sundhed)

       • Kaspersen, Alexander Emil

        Epidemiologi (Clinical epidemiology, Klinisk epidemiologi), Fysiologi (Edema, Ødemer), Hjerte og kredsløb (Coronary artery bypass grafting (CABG), Hjertekirurgi, Klapkirurgi), Hjerte og kredsløb (Deep sternal wound infection (DSWI), Mediastinitis, Surgical site infection (SSI))

        • Kilburn, Tina R.

         Epidemiologi, Graviditet, Klinisk psykologi - børn og unge (Angst, Autismespektrumforstyrrelser, Børn og unge, Psykiatri)

         • Köhler, Karl Ole

          Epidemiologi (Farmakoepidemiologi), Hjerne- og nervesystem, Immunsystemet (Psykiatriske lidelser), Lægemidler

          • Lindhard, Morten Søndergaard

           Epidemiologi (Perinatal Epidemiologi), Pædiatri (Neonatologi)

           • Schmidt, Morten

            Epidemiologi (Clinical Epidemiology, Klinisk Epidemiologi), Hjerte og kredsløb

            • Sigurðardóttir, Svala

             Epidemiologi (Anxiety and depression, Public health, Stress, Wellbeing), Almen medicin (Intervention studies), Psykoterapi (Mindfulness-based clinical interventions)

             • Steffensen, Ellen Hollands

              Epidemiologi (kvalitativ metode (interview), Registerstudier), Genetik (Downs syndrom), Graviditet (Prænatal screening og diagnostik)

              • Sørensen, Henrik Toft

               Epidemiologi (Farmakoepidemiologi, Klinisk epidemiologi, Kroniske sygdommes behandling og prognose)

               • Sørup, Signe

                Epidemiologi, Infektion, Kræftsygdomme, Vaccination (Uspecifikke effekter af vacciner)

                • Thomsen, Mette Kielsholm

                 Epidemiologi, Folkesundhed, Hierarki og status (Social ulighed, Sociale klasser og grupper), Kræftsygdomme (Screening)

                 • Thomsen, RW

                  Epidemiologi (Klinisk epidemiologi, Kroniske sygdommes behandling og prognose, registerforskning, Tertiær forebyggelse), Infektion (Bakteriæmi, Lungebetændelse, Samfundserhvervede infektioner, Sepsis), Livsstilssygdomme (Diabetes, Hjertekarsygdom, KOL, Kræft), Registerundersøgelse (Epidemiologi, farmakoepidemiologi, Komorbiditet, registre, Sygdomskomplikationer)

                  • Vedsted, Peter

                   Epidemiologi (Kroniske sygdommes behandling og prognose, registerforskning), Almen medicin (kroniske sygdomme, kvalitetsmonitorering), Folkesundhed, Kræftsygdomme, Kræftsygdomme, Registerundersøgelse, Risiko og sundhed, Sundhedssystemer (sundhedstjenesteforskning)