Sundhed og sygdom › Forsknings- og undersøgelsesmetoder › Epidemiologi

Tilbage til søgning

1 - 43 ud af 43Pr. side: 100
 1. Ahrensberg, Jette Møller

  Epidemiologi, Almen medicin (Symptomer og kliniske fund hos børn med kræft), Folkesundhed (Lægesøgning), Kræftsygdomme (ventetid), Pædiatri (Børnecancer, spørgeskemaundersøgelse), Registerundersøgelse (Lægesøgning før og efter diagnose)

  • Ladefoged Ebbehøj, Andreas

   Epidemiologi, Hormonforstyrrelser (Cushing's syndrom, Fæokromocytom, Katekolamin hypersekretion, Paragangliom)

   • Fuglsang-Frederiksen, Anders

    Epidemiologi (Neurofysiologi), Billeddannende undersøgelser (EEG brain mapping), Fysiologi (Neurofysiologi), Fysiologi (Neurofysiologi), Hjerne- og nervesystem, Hjerne- og nervesystem (Elektromyografi), Hjerne- og nervesystem, Knogler, muskler, led, Knogler, muskler, led (Elektromyografi), Knogler, muskler, led (Muskelsvind, muskelsmerter), Registerundersøgelse (Europæiske multicenter EMG database)

    • Gaihede, Michael

     Epidemiologi (otokirurgi, trommehindedræn), Biofysik (biomekanik, mellemøretryk), Fysiologi (EMG af Eustachiske rør, mellemøretryk, multi-channel EEG), Fysiologi (mellemøretryk regulation), Øre-næse-hals (mellemøretryk, regulation), Øre-næse-hals (mellemøretryk, otokirurgi)

     • Jørgensen, Marianne Johansson

      Epidemiologi (Forebyggelse, Kunstig intelligens, Tværsektoriel), Folkesundhed (Kvalitativ og kvantitativ metode, Patientinvolvering), Risiko og sundhed (Seksuelt overførte infektioner, Uønsket graviditet), Sygdomsforebyggelse (Unges seksuelle sundhed)

      • Kilburn, Tina R.

       Epidemiologi, Graviditet, Klinisk psykologi - børn og unge (Angst, Autismespektrumforstyrrelser, Børn og unge, Psykiatri)

       • Köhler, Karl Ole

        Epidemiologi (Farmakoepidemiologi), Hjerne- og nervesystem, Immunsystemet (Psykiatriske lidelser), Lægemidler

        • Lindhard, Morten Søndergaard

         Epidemiologi (Perinatal Epidemiologi), Pædiatri (Neonatologi)

         • Schmidt, Morten

          Epidemiologi (Clinical Epidemiology, Klinisk Epidemiologi), Hjerte og kredsløb

          • Sigurðardóttir, Svala

           Epidemiologi (Anxiety and depression, Public health, Stress, Wellbeing), Almen medicin (Intervention studies), Psykoterapi (Mindfulness-based clinical interventions)

           • Sørensen, Henrik Toft

            Epidemiologi (Farmakoepidemiologi, Klinisk epidemiologi, Kroniske sygdommes behandling og prognose)

            • Sørup, Signe

             Epidemiologi, Infektion, Kræftsygdomme, Vaccination (Uspecifikke effekter af vacciner)

             • Thomsen, Mette Kielsholm

              Epidemiologi, Folkesundhed, Hierarki og status (Social ulighed, Sociale klasser og grupper), Kræftsygdomme (Screening)

              • Thomsen, RW

               Epidemiologi (Klinisk epidemiologi, Kroniske sygdommes behandling og prognose, registerforskning, Tertiær forebyggelse), Infektion (Bakteriæmi, Lungebetændelse, Samfundserhvervede infektioner, Sepsis), Livsstilssygdomme (Diabetes, Hjertekarsygdom, KOL, Kræft), Registerundersøgelse (Epidemiologi, farmakoepidemiologi, Komorbiditet, registre, Sygdomskomplikationer)

               • Vedsted, Peter

                Epidemiologi (Kroniske sygdommes behandling og prognose, registerforskning), Almen medicin (kroniske sygdomme, kvalitetsmonitorering), Folkesundhed, Kræftsygdomme, Kræftsygdomme, Registerundersøgelse, Risiko og sundhed, Sundhedssystemer (sundhedstjenesteforskning)