Mennesker og kulturer

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 33 ud af 33Pr. side: 100
 1. Frederiksen, Yoon

  Sundhedspsykologi (infertilitet, psykologisk intervention og health)

  • Holm, Tine

   Klinisk psykologi - voksne (skizofreni), Kognitionspsykologi (Autobiografisk hukommelse, narrativer )

   • Jakobsen, Piet

    Klinisk psykologi - voksne (Psykoterapi, mindfulness, kognitiv terapi, angsttilstande, depression), Psykoterapi (Mindfulness-baseret terapi)

    • Kilburn, Tina R.

     Epidemiologi, Graviditet, Klinisk psykologi - børn og unge (Angst, Autismespektrumforstyrrelser, Børn og unge, Psykiatri)

     • Kirkegaard, Pia

      Antropologi og etnografi (Hverdagsliv, Kommunikation, Sociale relationer), Deltagerobservation (Action Research, interview og feltstudier, Kommunikation med brugere, Kommunikation og kvalitet: Kommunikationspolitik, Kvalitetsudvikling), Risiko og sundhed (Kommunikation, Kræftscreening, Sygdomsopfattelse)

      • Pedersen, Heidi Frølund

       Almen psykologi (Religionspsykologi), Klinisk psykologi - voksne, Krise- og traumepsykologi, Personlighedspsykologi, Psykoterapi, Sundhedspsykologi (Eksistens og psykologi, Funktionelle Lidelser, Kommunikation, Kronisk smerte, Psykoonkologi)

       • Thomsen, Mette Kielsholm

        Epidemiologi, Folkesundhed, Hierarki og status (Social ulighed, Sociale klasser og grupper), Kræftsygdomme (Screening)

        • Weed, Ethan

         Hjerne- og nervesystem (kommunikationsforstyrrelser, sprogforstyrrelser), Kognitionsforskning, Kognitionspsykologi, Neuropsykologi, Sprogpsykologi (Autisme, Dysleksi, Ordblindhed, Prosodi, Stemmekvalitet)

         • Wellnitz, Kaare Bro

          Kvalitativ og kvantitativ metodeudvikling, Personlighedspsykologi (Motivation, Self-Determination Theory), Pædagogisk psykologi (Folkeskoleorganisering, Skole-engagement), Statistik, Statistiske metoder