Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Natur og teknologi › Geologi › Hydrogeologi

Tilbage til søgning

  1. Lykke-Andersen, Holger

    Hydrogeologi (Hydrogeologiske modeller baseret på seismiske data), Danmarks geologi (Seismiske studier af meso- og kænozoiske lagserier), Grønlands geologi (Marin geologi/seismik), Jordlag og stratigrafi (Seismisk stratigrafiske studier), Kalk (Sedimentære strukturer), Miljøgeofysik (Kortlægning af grundvandsreservoirer), Nordpolen og andre arktiske egne (Seismiske undersøgelser i Polarhavet), Oceanografi (Seismisk oceanografi), Seismiske undersøgelser (Detailundersøgelser 0-2 km), Undergrundens struktur (Tektonik vs. sedimentation)

    • Christensen, Steen

      Hydrogeologi (Nedsivning og vegetation, Vandbalace, Vekselvirkning mellem grundvand og overfladevand), Grundvand (Modellering, Parameterbestemmelse, Usikkerhedsbestemmelse)