Aarhus Universitets segl

Natur og teknologi › Geologi

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 38 ud af 38Pr. side: 100
 1. Christensen, Steen

  Grundvand (Modellering, Parameterbestemmelse, Usikkerhedsbestemmelse), Hydrogeologi (Nedsivning og vegetation, Vandbalace, Vekselvirkning mellem grundvand og overfladevand)

  • Odgaard, Bent Vad

   Fortidens klima (Klimaændringer og økosystemer i geologisk skala, Kvartær klima), Mikrofossiler (Kvartære pollen og sporer), Plantefossiler (Plantefossiler i søsedimenter), Søaflejringer

   • Rasmussen, Keld Rømer

    Grundvand (Hydrologi, Hydrometeorologi, Mikrometeorologi), Sand og sandflugt (Aeolisk Dynamik, Sedimenttransport)

    • Zimmermann, Hans Dieter

     Mineralogi, Petrologi (Eksperimentel petrologi, Geokemisk termodynamik, Polarisationsmikroskopi)