Sundhed og sygdom

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

  1. Martinsen, Bente

    Kropsopfattelser, Sygepleje (fænomenologisk metode, kvalitative interview, Kvalitative metoder i omsorgsforskning)

    • Vamosi, Marianne

      Epidemiologi (Spørgeskemakonstruktion, tvillingestudier), Folkesundhed (Overvægt og fedme), Livsstil (Psykosociale faktorer)