Sundhed og sygdom

Tilbage til søgning

1 - 88 ud af 88Pr. side: 100
 1. Angel, Sanne

  Rehabilitering (Recovery, Rehabiliterende sygepleje), Sygepleje

  • Arnbjerg-Nielsen, Caroline Juhl

   Folkesundhed (Global Mental Health), Hjerne- og nervesystem (Bipolar affektiv sindslidelse)

   • Beedholm, Kirsten

    Kvalitative metoder (Diskursanalyse, Interaktionisme, interview og feltstudier), Patient-behandler-forholdet (Patientinvolvering), Risiko og sundhed (Styringsteknologier), Sygepleje, Velfærd (Professionsdannelse)

    • Bjerrum, Merete

     Sygepleje (ADHD, content analysis , Kvalitative metoder , metasyntese, Psykiatrihistorie, Rehabilitering, Sundhedstjenesteforskning, systematic review)

     • Bondo Lind, Annemette

      Folkesundhed (Stress, coping, adaption, emotional processing, verbal communication of bodily sensation and feelings), Sprogpsykologi

      • Bonefeld-Jørgensen, Eva Cecilie

       Miljø og arbejdsmedicin (androgen hormone disruption, Arktisk Miljømedicin, Child development, endocrine disruption, estrogen hormone disruption, Hormonforstyrrende stoffer, Miljøkontaminanter, Molekylær Epidemiologi , Reproduktionsepidemiologi, thyroidea hormon disruption), Molekylær medicin (Arktisk Miljømedicin, Internationale FødselsKohorte studier, Molekylærepidemiologi)

       • Bro, Flemming

        Almen medicin (behandler adfærd, gynækologiske infektioner, kvalitetsudvikling, Lægesøgning, medicin optimering, organisationsudvikling), Folkesundhed (kvalitetsudvikling)

        • Christensen, Bo

         Hjerte og kredsløb (Primær forebyggelse, Rehabilitering, Sekundær forebyggelse), Livsstilssygdomme (Forebyggelseskonsulationen, Forebyggende helbredsamtaler, Motiverende samtale)

         • Christensen, Kaj Sparle

          Almen medicin, Psykopatologi (Angsttilstande, Medicinsk uforklarede symptomer, Psykometriske tests, Unipolær depression)

          • Christensen, Marie Ernst

           Børn og unge (Unge, Unge voksne), Deltagerobservation (Interviews), Ernæring (måltider, Spisning), Kræftsygdomme, Sygepleje (kemoterapi, Kræftpatienter, madindtag)

           • Christiansen, Ask Vest

            Doping (elitesport, cykelsport, doping, etik, motionsdoping), Kropsopfattelser

            • Dahl, Victor Næstholt

             Epidemiologi, Infektion (Tuberkulose & nontuberkuløse mykobakterier), Infektion (Tuberkulose & nontuberkuløse mykobakterier), Infektion (Tuberkulose & nontuberkuløse mykobakterier), Lunger (Infektioner), Mikrobiologi, Registerundersøgelse

             • Dahm, Christina C.

              Livsstilssygdomme (ernæringsepidemiologi, genetik)

              • Delmar, Charlotte

               Sygepleje (Livsfænomener og livsverden;, Omsorg (caring science);, Relationer og interaktioner, kommunikation)

               • Dreyer, Pia

                Sygepleje (Home mechanical ventilation, Intensivsygepleje), Sygepleje (Complex interventions, fænomenologi, Hermeneutik, Kvalitativ metode)

                • Evron, Lotte Orr

                 Sygepleje (Aldring, fald, faldforebyggelse, gerontologi, LGBTQ, Seksualitet, seksuel sundhed, sundhedsfremme, Sygdomsopfattelse)

                 • Gaml-Sørensen, Anne

                  Epidemiologi (Reproduktionsepidemiologi), Folkesundhed (Fertilitet), Graviditet (Kosttilskud)

                  • Guldin, Mai-Britt

                   Krise- og traumepsykologi (Sorg, krise og traumatisering), Sundhedspsykologi, Sundhedssystemer (Palliative care)

                   • Hammerich Riis, Anders

                    Biostatistik, Epidemiologi (Farmakoepidemiologi, Klinisk Epidemiologi)

                    • Høj, Kirsten

                     Lægemidler (Uhensigtmæssig medicinering), Lægemidler (Medicin optimering, Polyfarmaci)

                     • Isaksen, Anders Aasted

                      Folkesundhed (indvandrersundhed), Livsstilssygdomme (type 2 diabetes)

                      • Jensen, Annesofie Lunde

                       Kropsopfattelser, Sygepleje (diabetes, Endokrinologi, osteoporosis, osteoarthrosis, Patientinddragelse, Patientinvolvering, Patientuddannelse, thyroidea hormon forstyrrelse)

                       • Kallestrup, Per

                        Folkesundhed (Global Health, Health services research, Primary health care)

                        • Kjærgaard, Søren K.

                         Arbejdsbetingede sygdomme, Arbejdsmiljø (Effekter på næsen, Effekter på øjne, Elektomagnetiske felter, Husstøv, ikke ioniserende stråling, indemiljø), Folkesundhed, Miljø og arbejdsmedicin (elektromagnetiske felter, ikke-ioniserende stråling, Mobiltelefonstråling), Risiko og sundhed, Øjne, Øre-næse-hals

                         • Kronborg, Hanne

                          Folkesundhed (Sundhedsadfærd, Sundhedsfremme, Viden holdning praksis), Sygepleje (Amning, Interventionsstudier, Mor barn sundhed, Sundhedspleje)

                          • Lauritzen, Torsten

                           Almen medicin (Diabetes, Helbredsundersøgelser, Insulinkinetik, Kroniske sygdomme, Kvalitetsudvikling, Livsstil, Risikofaktorer)

                           • Ledderer, Loni Kraus

                            Folkesundhed (Sundhedsbegreber, Sundhedsfremme, Sundhedsprofessionelle), Kvalitative metoder (Case study, dokumentanalyse, interview og feltstudier, Praksisteori), Sundhed (brugerperspektiver, Sundhedssektoren, Sundhedsteknologi), Sundhedssystemer (evalueringsteori, Implementeringsteori, Interventionsstudier)

                            • Lou, Stina

                             Genetik (Beslutningstagning, Hverdagsliv, Kommunikation, Usikre fund), Graviditet (Fosterdiagnostik, Kommunikation, Ultralyd), Kvalitative metoder (interview og feltstudier)

                             • Lyhne, Cecilie Nørby

                              Arbejdsmiljø (Arbejdsdeltagelse, Bio-psyko-social tilgang, Psykisk arbejdsmiljø, Rehabilitering), Folkesundhed (Indholdsanalyse, Kvalitative metoder, Metasyntese, Mixed methods review, Systematisk review), Folkesundhed (Almen praksis, Forebyggende indsatser, Kommunale sundhedsindsatser, Personcenteret praksis, Tværprofessionelt samarbejde), Sygdomsopfattelser (ADHD, Depression, Eksekutive funktioner, Kognitive funktioner, Mental sygdom)

                              • Maindal, Helle Terkildsen

                               Folkesundhed (Forebyggelse, Health Literacy, Health promotion, Sundhedsfremme), Livsstil (Complex interventions, Interventionsstudier, Udvikling og evaluering)

                               • Martinsen, Bente

                                Kropsopfattelser, Sygepleje (fænomenologisk metode, kvalitative interview, Kvalitative metoder i omsorgsforskning)

                                • Møller, Verner

                                 Doping (elitesport, cykelsport, doping, etik, motionsdoping), Kropsopfattelser (ekstremidræt og fedme), Kvalitative metoder

                                 • Nielsen, Camilla Palmhøj

                                  Sundhedssystemer (Evaluering, Implementering, Komplekse interventioner, Medicinsk teknologivurdering, Organisation, Prioritering, Sundhedstjenesteforskning)

                                  • Nielsen, Mette Kjærgaard

                                   Folkesundhed (Palliation, Pårørende)

                                   • Nielsen, Ole Bækgaard

                                    Fysiologi (Saltbalance og musklers excitabilitet), Knogler, muskler, led (Muskelfunktion)

                                    • Ramlau-Hansen, Cecilia

                                     Folkesundhed (Reproduktionsepidemiologi)

                                     • Sandbæk, Annelli

                                      Almen medicin (Diabetes, Helbredsundersøgelser, kroniske sygdomme, Livsstil, risikofaktorer), Folkesundhed (Sundhedsadfærd, Sundhedsfremme, Viden holdning praksis), Forsknings- og undersøgelsesmetoder, Hjerte og kredsløb (Primær forebyggelse, screening, Sekundær forebyggelse), Risiko og sundhed (Risiko kommunikation)

                                      • Schlünssen, Vivi

                                       Arbejdsbetingede sygdomme (Allergi, Astma, Eksponeringsvurdering, landbrug, Lungesygdomme, Organisk støv, Træstøv), Arbejdsmiljø, Lunger (Allergi, Astma, Mikroorganismer)

                                       • Sigsgaard, Torben

                                        Arbejdsbetingede sygdomme (Allergi, Astma, Gen miljø interaktion, Human eksponering, Indeklima, Lungesygdomme, Sårbarhed), Arbejdsmiljø, Astma, Human eksponering (menneskelig sårbarhed), Immunsystemet (Allergi, astma, Luftforurening), Klima og sundhed, Lunger, Lunger (Allergi, Astma, Gen miljø interaktion, Mikroorganismer, TOLL lignende receptorer), Mikroorganismer (Allergisk alveolitis, Toksisk pneumonitis), Miljøtoksikologi, Pollenprognoser, Risiko og sundhed

                                        • Sørensen, Henrik

                                         Adaptation (Biomekanisk muskeladaptation til højintensiv træning), Biomekanik (Belastning af muskler, led og ligamenter;, Biomekanisk muskelfunktion og -adaptation), Forsknings- og undersøgelsesmetoder (Biomekanisk bevægelsesanalyse;, Forward dynamics / computer-simulation;, Inverse dynamics;, Isokinetisk dynamometri), Knogler, muskler, led (Belastning af muskler, led og ligamenter;, Biomekanisk muskelfunktion og -adaptation), Knogler, muskler, led (Biomekanisk bevægelsesanalyse;, Forward dynamics / computer-simulation;, Inverse dynamics;, Isokinetisk dynamometri), Menneskets bevægelser (Biomekanisk bevægelsesanalyse;, Præstationsmåling og -optimering), Muskler (Biomekanisk funktion og adaptation), Træning (Styrketrænings biomekaniske aspekter)

                                         • Thams, Line

                                          Ernæring (Kulhydrat, Mælk, Protein, Vitamin D), Idræt (Børn, Elite atleter, Performance), Knogler, muskler, led (Fysisk aktivitet, Kropskomposition, Muskelfunktion, Muskelstyrke)

                                          • Vamosi, Marianne

                                           Epidemiologi (Spørgeskemakonstruktion, tvillingestudier), Folkesundhed (Overvægt og fedme), Livsstil (Psykosociale faktorer)

                                           • Vedsted, Peter

                                            Almen medicin (kroniske sygdomme, kvalitetsmonitorering), Epidemiologi (Kroniske sygdommes behandling og prognose, registerforskning), Folkesundhed, Kræftsygdomme, Kræftsygdomme, Registerundersøgelse, Risiko og sundhed, Sundhedssystemer (sundhedstjenesteforskning)

                                            • Væth, Michael

                                             Biostatistik (analyse af epidemiologiske studier, analyse af ventetidsdata), Folkesundhed, Stråling

                                             • Ågård, Anne Sophie

                                              Sygepleje (Intensivsygepleje, Patientinvolvering, Pårørende)