Sundhed og sygdom

Tilbage til søgning

1 - 100 ud af 102Pr. side: 100
 1. Angel, Sanne

  Rehabilitering (Rehabiliterende sygepleje), Sygepleje

  • Beedholm, Kirsten

   Kvalitative metoder (Diskursanalyse, Interaktionisme, interview og feltstudier), Patient-behandler-forholdet (Patientinvolvering), Risiko og sundhed (Styringsteknologier), Sygepleje, Velfærd (Professionsdannelse)

   • Berthelsen, Connie

    Sygepleje (Complex interventions, Glaser, Grounded theory, Ortopædi sygepleje, Pårørende, Ældre og familie)

    • Bjerrum, Merete

     Sygepleje (ADHD, content analysis , Kvalitative metoder , metasyntese, Psykiatrihistorie, Rehabilitering, Sundhedstjenesteforskning, systematic review)

     • Bondo Lind, Annemette

      Folkesundhed (Stress, coping, adaption, emotional processing, verbal communication of bodily sensation and feelings), Sprogpsykologi

      • Bonefeld-Jørgensen, Eva Cecilie

       Miljø og arbejdsmedicin (androgen hormone disruption, Arktisk Miljømedicin, Child development, endocrine disruption, estrogen hormone disruption, Hormonforstyrrende stoffer, Miljøkontaminanter, Molekylær Epidemiologi , Reproduktionsepidemiologi, thyroidea hormon disruption), Molekylær medicin (Arktisk Miljømedicin, Internationale FødselsKohorte studier, Molekylærepidemiologi)

       • Bregnballe, Vibeke

        Patient-behandler-forholdet (børn og unge, kronisk sygdom), Patientadfærd (børn og unge, kronisk sygdom), Sundhedspsykologi (børn og unge, kronisk sygdom), Sygepleje (børn og unge, kronisk sygdom)

        • Bro, Flemming

         Almen medicin (behandler adfærd, Cancerudredning, gynækologiske infektioner, kvalitetsudvikling, organisationsudvikling), Folkesundhed

         • Christensen, Bo

          Hjerte og kredsløb (Primær forebyggelse, Rehabilitering, Sekundær forebyggelse), Livsstilssygdomme (Forebyggelseskonsulationen, Forebyggende helbredsamtaler, Motiverende samtale)

          • Christensen, Kaj Sparle

           Almen medicin, Psykopatologi (Angsttilstande, Medicinsk uforklarede symptomer, Psykometriske tests, Unipolær depression)

           • Christiansen, Ask Vest

            Doping (elitesport, cykelsport, doping, etik, motionsdoping), Kropsopfattelser

            • Dahm, Christina Catherine

             Livsstilssygdomme (ernæringsepidemiologi, genetik)

             • Delmar, Charlotte

              Sygepleje (Livsfænomener og livsverden;, Omsorg (caring science);, Relationer og interaktioner, kommunikation)

              • Dreyer, Pia

               Sygepleje (Home mechanical ventilation, Intensivsygepleje), Sygepleje (Complex interventions, fænomenologi, Hermeneutik, Kvalitativ metode)

               • Guldin, Mai-Britt

                Krise- og traumepsykologi (Sorg, krise og traumatisering), Sundhedspsykologi, Sundhedssystemer (Palliative care)

                • Hall, Elisabeth O C

                 Sygepleje (Familiecentreret neonatal og pædiatrisk sygepleje), Sygepleje (kvalitative metoder, fænomenologi, metasyntese,)

                 • Høj, Kirsten

                  Lægemidler (Seponering af uhensigtmæssig medicin), Lægemidler (Medicin optimering, Polyfarmaci)

                  • Isaksen, Anders Aasted

                   Folkesundhed (indvandrersundhed), Livsstilssygdomme (type 2 diabetes)

                   • Jensen, Annesofie Lunde

                    Kropsopfattelser, Sygepleje (diabetes, Endokrinologi, osteoporosis, osteoarthrosis, Patientinddragelse, Patientinvolvering, Patientuddannelse, thyroidea hormon forstyrrelse)

                    • Kallestrup, Per

                     Folkesundhed (Global Health, Health services research, Primary health care)

                     • Kjærgaard, Søren K.

                      Arbejdsbetingede sygdomme, Arbejdsmiljø (Effekter på næsen, Effekter på øjne, Elektomagnetiske felter, Husstøv, ikke ioniserende stråling, indemiljø), Folkesundhed, Miljø og arbejdsmedicin (elektromagnetiske felter, ikke-ioniserende stråling, Mobiltelefonstråling), Risiko og sundhed, Øjne, Øre-næse-hals

                      • Kronborg, Hanne

                       Folkesundhed (Sundhedsadfærd, Sundhedsfremme, Viden holdning praksis), Sygepleje (Amning, Interventionsstudier, Mor barn sundhed, Sundhedspleje)

                       • Lauritzen, Torsten

                        Almen medicin (Diabetes, Helbredsundersøgelser, Insulinkinetik, Kroniske sygdomme, Kvalitetsudvikling, Livsstil, Risikofaktorer)

                        • Ledderer, Loni Kraus

                         Folkesundhed (Sundhedsbegreber, Sundhedsfremme, Sundhedsprofessionelle), Kvalitative metoder (Case study, dokumentanalyse, interview og feltstudier, Praksisteori), Sundhed (brugerperspektiver, Sundhedssektoren, Sundhedsteknologi), Sundhedssystemer (evalueringsteori, Implementeringsteori, Interventionsstudier)

                         • Lou, Stina

                          Risiko og sundhed (Antropologi, Graviditet, Kommunikation, Prænatal screening og diagnostik)

                          • Maindal, Helle Terkildsen

                           Folkesundhed (Forebyggelse, Health Literacy, Health promotion, Sundhedsfremme), Livsstil (Complex interventions, Interventionsstudier, Udvikling og evaluering)

                           • Martinsen, Bente

                            Kropsopfattelser, Sygepleje (fænomenologisk metode, kvalitative interview, Kvalitative metoder i omsorgsforskning)

                            • Møller, Verner

                             Doping (elitesport, cykelsport, doping, etik, motionsdoping), Kropsopfattelser (ekstremidræt og fedme), Kvalitative metoder

                             • Nexø, Ebba

                              Biokemi (General clinical biochemistry, Vitamin B12)

                              • Nielsen, Camilla Palmhøj

                               Sundhedssystemer (Evaluering, Implementering, Komplekse interventioner, Medicinsk teknologivurdering, Organisation, Prioritering, Sundhedstjenesteforskning)

                               • Nielsen, Mette Kjærgaard

                                Folkesundhed (Palliation, Pårørende)

                                • Nielsen, Ole Bækgaard

                                 Fysiologi (Saltbalance og musklers excitabilitet), Knogler, muskler, led (Muskelfunktion)

                                 • Obel, Carsten

                                  Almen medicin (mental børnesundhed), Epidemiologi (prænatal programmering), Graviditet, Psykopatologi og psykodiagnostik (ADHD, Autisme, voksen ADHD), Sygdomme og deres årsag

                                  • Pedersen, O.F.

                                   Fysiologi (Kalibrering af lungefunktionsudstyr, Lungefunktion hos landbrugsskoleelever, Lungefunktion i epidemiologiske studier, Næsefunktionsundersøgelser (akustisk rhinometri), Prædiktionsmål for overlevelse med KOL, Respirationens mekaniske forhold), Kroppens organer og funktioner

                                   • Ramlau-Hansen, Cecilia

                                    Folkesundhed (Reproduktionsepidemiologi)

                                    • Ribe, Anette Riisgaard

                                     Lægemidler (Multisygdom, Psykiatriske lidelser)

                                     • Sandbæk, Annelli

                                      Almen medicin (Diabetes, Helbredsundersøgelser, kroniske sygdomme, Livsstil, risikofaktorer), Folkesundhed (Sundhedsadfærd, Sundhedsfremme, Viden holdning praksis), Forsknings- og undersøgelsesmetoder, Hjerte og kredsløb (Primær forebyggelse, screening, Sekundær forebyggelse), Risiko og sundhed (Risiko kommunikation)

                                      • Schlünssen, Vivi

                                       Arbejdsbetingede sygdomme (Allergi, Astma, Eksponeringsvurdering, landbrug, Lungesygdomme, Organisk støv, Træstøv), Arbejdsmiljø, Lunger (Allergi, Astma, Mikroorganismer)

                                       • Sigsgaard, Torben

                                        Arbejdsbetingede sygdomme (Allergi, Astma, Gen miljø interaktion, Human eksponering, Indeklima, Lungesygdomme, Sårbarhed), Arbejdsmiljø, Astma, Human eksponering (menneskelig sårbarhed), Immunsystemet (Allergi, astma, Luftforurening), Klima og sundhed, Lunger, Lunger (Allergi, Astma, Gen miljø interaktion, Mikroorganismer, TOLL lignende receptorer), Mikroorganismer (Allergisk alveolitis, Toksisk pneumonitis), Miljøtoksikologi, Pollenprognoser, Risiko og sundhed

                                        • Stapelfeldt, Christina Malmose

                                         Folkesundhed (occupational rehabilitation)

                                         • Sørensen, Henrik

                                          Adaptation (Biomekanisk muskeladaptation til højintensiv træning), Biomekanik (Belastning af muskler, led og ligamenter;, Biomekanisk muskelfunktion og -adaptation), Forsknings- og undersøgelsesmetoder (Biomekanisk bevægelsesanalyse;, Forward dynamics / computer-simulation;, Inverse dynamics;, Isokinetisk dynamometri), Knogler, muskler, led (Belastning af muskler, led og ligamenter;, Biomekanisk muskelfunktion og -adaptation), Knogler, muskler, led (Biomekanisk bevægelsesanalyse;, Forward dynamics / computer-simulation;, Inverse dynamics;, Isokinetisk dynamometri), Menneskets bevægelser (Biomekanisk bevægelsesanalyse;, Præstationsmåling og -optimering), Muskler (Biomekanisk funktion og adaptation), Træning (Styrketrænings biomekaniske aspekter)

                                          • Thisted, Cecilie Nørby

                                           Arbejdsmiljø (Arbejdsdeltagelse, Bio-psyko-social tilgang, Mental sundhed og sygdom, Psykisk arbejdsmiljø), Folkesundhed (Integrative review, Meta-synthesis, Mixed methods, Qualitative methods, Systematic review), Folkesundhed (Forebyggelige hospitalsindlæggelser, Kommunale indsatster, Tværsektorielt samarbejde), Sygdomsopfattelser (ADHD, Depression, Kognitive funktioner, Mentale sygdomme)

                                           • Toft, Bente Skovsby

                                            Livsstil (bevægelse , fysisk aktivitet, identitet, krop, Kvalitativ forskning, svær overvægt)

                                            • Vamosi, Marianne

                                             Epidemiologi (Spørgeskemakonstruktion, tvillingestudier), Folkesundhed (Overvægt og fedme), Livsstil (Psykosociale faktorer)

                                             • Vedsted, Peter

                                              Almen medicin (kroniske sygdomme, kvalitetsmonitorering), Epidemiologi (Kroniske sygdommes behandling og prognose, registerforskning), Folkesundhed, Kræftsygdomme, Kræftsygdomme, Registerundersøgelse, Risiko og sundhed, Sundhedssystemer (sundhedstjenesteforskning)

                                              • Væth, Michael

                                               Biostatistik (analyse af epidemiologiske studier, analyse af ventetidsdata), Folkesundhed, Stråling

                                               Forrige 1 2 Næste