Sundhed og sygdom

Tilbage til søgning

1 - 94 ud af 94Pr. side: 100
 1. Angel, Sanne

  Rehabilitering (Recovery, Rehabiliterende sygepleje), Sygepleje

  • Beedholm, Kirsten

   Kvalitative metoder (Diskursanalyse, Interaktionisme, interview og feltstudier), Patient-behandler-forholdet (Patientinvolvering), Risiko og sundhed (Styringsteknologier), Sygepleje, Velfærd (Professionsdannelse)

   • Bjerrum, Merete

    Sygepleje (ADHD, content analysis , Kvalitative metoder , metasyntese, Psykiatrihistorie, Rehabilitering, Sundhedstjenesteforskning, systematic review)

    • Bondo Lind, Annemette

     Folkesundhed (Stress, coping, adaption, emotional processing, verbal communication of bodily sensation and feelings), Sprogpsykologi

     • Bonefeld-Jørgensen, Eva Cecilie

      Miljø og arbejdsmedicin (androgen hormone disruption, Arktisk Miljømedicin, Child development, endocrine disruption, estrogen hormone disruption, Hormonforstyrrende stoffer, Miljøkontaminanter, Molekylær Epidemiologi , Reproduktionsepidemiologi, thyroidea hormon disruption), Molekylær medicin (Arktisk Miljømedicin, Internationale FødselsKohorte studier, Molekylærepidemiologi)

      • Bregnballe, Vibeke

       Patient-behandler-forholdet (børn og unge, kronisk sygdom), Patientadfærd (børn og unge, kronisk sygdom), Sundhedspsykologi (børn og unge, kronisk sygdom), Sygepleje (børn og unge, kronisk sygdom)

       • Christensen, Bo

        Hjerte og kredsløb (Primær forebyggelse, Rehabilitering, Sekundær forebyggelse), Livsstilssygdomme (Forebyggelseskonsulationen, Forebyggende helbredsamtaler, Motiverende samtale)

        • Christensen, Kaj Sparle

         Almen medicin, Psykopatologi (Angsttilstande, Medicinsk uforklarede symptomer, Psykometriske tests, Unipolær depression)

         • Christensen, Marie Ernst

          Børn og unge (Unge, Unge voksne), Deltagerobservation (Interviews), Ernæring (måltider, Spisning), Kræftsygdomme, Sygepleje (kemoterapi, Kræftpatienter, madindtag)

          • Christiansen, Ask Vest

           Doping (elitesport, cykelsport, doping, etik, motionsdoping), Kropsopfattelser

           • Dahm, Christina C.

            Livsstilssygdomme (ernæringsepidemiologi, genetik)

            • Delmar, Charlotte

             Sygepleje (Livsfænomener og livsverden;, Omsorg (caring science);, Relationer og interaktioner, kommunikation)

             • Dreyer, Pia

              Sygepleje (Home mechanical ventilation, Intensivsygepleje), Sygepleje (Complex interventions, fænomenologi, Hermeneutik, Kvalitativ metode)

              • Eiset, Andreas Halgreen

               Epidemiologi (Kausalitet), Folkesundhed (Global Health), Folkesundhed, Infektion, International sundhed (Asylansøgere, Flygtninge, Global Health, Migration), Livsstilssygdomme, Registerundersøgelse, Risiko og sundhed

               • Evron, Lotte Orr

                Sygepleje (Aldring, fald, faldforebyggelse, gerontologi, LGBTQ, Seksualitet, seksuel sundhed, sundhedsfremme, Sygdomsopfattelse)

                • Gaml-Sørensen, Anne

                 Epidemiologi (Reproduktionsepidemiologi), Folkesundhed (Fertilitet), Graviditet (Kosttilskud)

                 • Guldin, Mai-Britt

                  Krise- og traumepsykologi (Sorg, krise og traumatisering), Sundhedspsykologi, Sundhedssystemer (Palliative care)

                  • Hammerich Riis, Anders

                   Biostatistik, Epidemiologi (Farmakoepidemiologi, Klinisk Epidemiologi)

                   • Høj, Kirsten

                    Lægemidler (Uhensigtmæssig medicinering), Lægemidler (Medicin optimering, Polyfarmaci)

                    • Isaksen, Anders Aasted

                     Folkesundhed (indvandrersundhed), Livsstilssygdomme (type 2 diabetes)

                     • Jensen, Annesofie Lunde

                      Kropsopfattelser, Sygepleje (diabetes, Endokrinologi, osteoporosis, osteoarthrosis, Patientinddragelse, Patientinvolvering, Patientuddannelse, thyroidea hormon forstyrrelse)

                      • Kallestrup, Per

                       Folkesundhed (Global Health, Health services research, Primary health care)

                       • Kjærgaard, Søren K.

                        Arbejdsbetingede sygdomme, Arbejdsmiljø (Effekter på næsen, Effekter på øjne, Elektomagnetiske felter, Husstøv, ikke ioniserende stråling, indemiljø), Folkesundhed, Miljø og arbejdsmedicin (elektromagnetiske felter, ikke-ioniserende stråling, Mobiltelefonstråling), Risiko og sundhed, Øjne, Øre-næse-hals

                        • Kronborg, Hanne

                         Folkesundhed (Sundhedsadfærd, Sundhedsfremme, Viden holdning praksis), Sygepleje (Amning, Interventionsstudier, Mor barn sundhed, Sundhedspleje)

                         • Lauritzen, Torsten

                          Almen medicin (Diabetes, Helbredsundersøgelser, Insulinkinetik, Kroniske sygdomme, Kvalitetsudvikling, Livsstil, Risikofaktorer)

                          • Ledderer, Loni Kraus

                           Folkesundhed (Sundhedsbegreber, Sundhedsfremme, Sundhedsprofessionelle), Kvalitative metoder (Case study, dokumentanalyse, interview og feltstudier, Praksisteori), Sundhed (brugerperspektiver, Sundhedssektoren, Sundhedsteknologi), Sundhedssystemer (evalueringsteori, Implementeringsteori, Interventionsstudier)

                           • Lyhne, Cecilie Nørby

                            Arbejdsmiljø (Arbejdsdeltagelse, Bio-psyko-social tilgang, Psykisk arbejdsmiljø, Rehabilitering), Folkesundhed (Indholdsanalyse, Kvalitative metoder, Metasyntese, Mixed methods review, Systematisk review), Folkesundhed (Forebyggelige hospitalsindlæggelser, Forebyggende indsatser, Kommunale sundhedsindsatser, Tværsektorielt samarbejde), Sygdomsopfattelser (ADHD, Depression, Kognitive funktioner, Mental sygdom)

                            • Maindal, Helle Terkildsen

                             Folkesundhed (Forebyggelse, Health Literacy, Health promotion, Sundhedsfremme), Livsstil (Complex interventions, Interventionsstudier, Udvikling og evaluering)

                             • Martinsen, Bente

                              Kropsopfattelser, Sygepleje (fænomenologisk metode, kvalitative interview, Kvalitative metoder i omsorgsforskning)

                              • Møller, Verner

                               Doping (elitesport, cykelsport, doping, etik, motionsdoping), Kropsopfattelser (ekstremidræt og fedme), Kvalitative metoder

                               • Nielsen, Camilla Palmhøj

                                Sundhedssystemer (Evaluering, Implementering, Komplekse interventioner, Medicinsk teknologivurdering, Organisation, Prioritering, Sundhedstjenesteforskning)

                                • Nielsen, Mette Kjærgaard

                                 Folkesundhed (Palliation, Pårørende)

                                 • Nielsen, Ole Bækgaard

                                  Fysiologi (Saltbalance og musklers excitabilitet), Knogler, muskler, led (Muskelfunktion)

                                  • Obel, Carsten Lyng

                                   Almen medicin (mental børnesundhed), Epidemiologi (prænatal programmering), Graviditet, Psykopatologi og psykodiagnostik (ADHD, Autisme, voksen ADHD), Sygdomme og deres årsag

                                   • Ramlau-Hansen, Cecilia

                                    Folkesundhed (Reproduktionsepidemiologi)

                                    • Ribe, Anette Riisgaard

                                     Lægemidler (Multisygdom, Psykiatriske lidelser)

                                     • Sandbæk, Annelli

                                      Almen medicin (Diabetes, Helbredsundersøgelser, kroniske sygdomme, Livsstil, risikofaktorer), Folkesundhed (Sundhedsadfærd, Sundhedsfremme, Viden holdning praksis), Forsknings- og undersøgelsesmetoder, Hjerte og kredsløb (Primær forebyggelse, screening, Sekundær forebyggelse), Risiko og sundhed (Risiko kommunikation)

                                      • Schlünssen, Vivi

                                       Arbejdsbetingede sygdomme (Allergi, Astma, Eksponeringsvurdering, landbrug, Lungesygdomme, Organisk støv, Træstøv), Arbejdsmiljø, Lunger (Allergi, Astma, Mikroorganismer)

                                       • Sigsgaard, Torben

                                        Arbejdsbetingede sygdomme (Allergi, Astma, Gen miljø interaktion, Human eksponering, Indeklima, Lungesygdomme, Sårbarhed), Arbejdsmiljø, Astma, Human eksponering (menneskelig sårbarhed), Immunsystemet (Allergi, astma, Luftforurening), Klima og sundhed, Lunger, Lunger (Allergi, Astma, Gen miljø interaktion, Mikroorganismer, TOLL lignende receptorer), Mikroorganismer (Allergisk alveolitis, Toksisk pneumonitis), Miljøtoksikologi, Pollenprognoser, Risiko og sundhed

                                        • Stapelfeldt, Christina Malmose

                                         Folkesundhed (occupational rehabilitation)

                                         • Sørensen, Henrik

                                          Adaptation (Biomekanisk muskeladaptation til højintensiv træning), Biomekanik (Belastning af muskler, led og ligamenter;, Biomekanisk muskelfunktion og -adaptation), Forsknings- og undersøgelsesmetoder (Biomekanisk bevægelsesanalyse;, Forward dynamics / computer-simulation;, Inverse dynamics;, Isokinetisk dynamometri), Knogler, muskler, led (Belastning af muskler, led og ligamenter;, Biomekanisk muskelfunktion og -adaptation), Knogler, muskler, led (Biomekanisk bevægelsesanalyse;, Forward dynamics / computer-simulation;, Inverse dynamics;, Isokinetisk dynamometri), Menneskets bevægelser (Biomekanisk bevægelsesanalyse;, Præstationsmåling og -optimering), Muskler (Biomekanisk funktion og adaptation), Træning (Styrketrænings biomekaniske aspekter)

                                          • Thams, Line

                                           Ernæring (Kulhydrat, Mælk, Protein, Vitamin D), Idræt (Børn, Elite atleter, Performance), Knogler, muskler, led (Fysisk aktivitet, Kropskomposition, Muskelfunktion, Muskelstyrke)

                                           • Toft, Bente Skovsby

                                            Livsstil (bevægelse , fysisk aktivitet, identitet, krop, Kvalitativ forskning, svær overvægt)

                                            • Vamosi, Marianne

                                             Epidemiologi (Spørgeskemakonstruktion, tvillingestudier), Folkesundhed (Overvægt og fedme), Livsstil (Psykosociale faktorer)

                                             • Vedsted, Peter

                                              Almen medicin (kroniske sygdomme, kvalitetsmonitorering), Epidemiologi (Kroniske sygdommes behandling og prognose, registerforskning), Folkesundhed, Kræftsygdomme, Kræftsygdomme, Registerundersøgelse, Risiko og sundhed, Sundhedssystemer (sundhedstjenesteforskning)

                                              • Væth, Michael

                                               Biostatistik (analyse af epidemiologiske studier, analyse af ventetidsdata), Folkesundhed, Stråling

                                               • Ågård, Anne Sophie

                                                Sygepleje (Intensivsygepleje, Patientinvolvering, Pårørende)