Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Natur og teknologi › Kemi › Tungmetaller

Tilbage til søgning

1 - 1 ud af 1Pr. side: 100
  1. Strand, Jakob

    Tungmetaller (Kviksølv, Cadmium, Kobber m.fl.), Analytisk kemi (GC-PFPD, MS, HPLC), Bunddyr (Muslinger, snegle, amphipoder), Fisk og fiskebiologi (Hormonforstyrrelser, biomarkører, effekter på reproduktion), Forurening (Miljøfarlige stoffer), Marin økologi (Effekter på individer, populationer og økosystemer), Miljøfremmede stoffer (TBT, PAH, PCB, PFOS, antibegroningsmidler m.fl.), Miljøindikatorer, Miljøkemi (Forekomst og skæbne af miljøfarlige stoffer), Naturforvaltning (Overvågning og screeningsundersøgelser, klapning af havnesedimenter ), Økotoksikologi (Hormonforstyrrelser, biomarkører, effekter på reproduktion)