Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Natur og teknologi › Biologi › Naturforvaltning

Tilbage til søgning

1 - 1 ud af 1Pr. side: 100
  1. Strand, Jakob

    Naturforvaltning (Overvågning og screeningsundersøgelser, klapning af havnesedimenter ), Analytisk kemi (GC-PFPD, MS, HPLC), Bunddyr (Muslinger, snegle, amphipoder), Fisk og fiskebiologi (Hormonforstyrrelser, biomarkører, effekter på reproduktion), Forurening (Miljøfarlige stoffer), Marin økologi (Effekter på individer, populationer og økosystemer), Miljøfremmede stoffer (TBT, PAH, PCB, PFOS, antibegroningsmidler m.fl.), Miljøindikatorer, Miljøkemi (Forekomst og skæbne af miljøfarlige stoffer), Tungmetaller (Kviksølv, Cadmium, Kobber m.fl.), Økotoksikologi (Hormonforstyrrelser, biomarkører, effekter på reproduktion)