Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Natur og teknologi › Biologi › Miljøfremmede stoffer

Tilbage til søgning

1 - 1 ud af 1Pr. side: 100
  1. Strand, Jakob

    Miljøfremmede stoffer (TBT, PAH, PCB, PFOS, antibegroningsmidler m.fl.), Analytisk kemi (GC-PFPD, MS, HPLC), Bunddyr (Muslinger, snegle, amphipoder), Fisk og fiskebiologi (Hormonforstyrrelser, biomarkører, effekter på reproduktion), Forurening (Miljøfarlige stoffer), Marin økologi (Effekter på individer, populationer og økosystemer), Miljøindikatorer, Miljøkemi (Forekomst og skæbne af miljøfarlige stoffer), Naturforvaltning (Overvågning og screeningsundersøgelser, klapning af havnesedimenter ), Tungmetaller (Kviksølv, Cadmium, Kobber m.fl.), Økotoksikologi (Hormonforstyrrelser, biomarkører, effekter på reproduktion)