Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Natur og teknologi › Biologi › Bunddyr

Tilbage til søgning

1 - 1 ud af 1Pr. side: 100
  1. Strand, Jakob

    Bunddyr (Muslinger, snegle, amphipoder), Analytisk kemi (GC-PFPD, MS, HPLC), Fisk og fiskebiologi (Hormonforstyrrelser, biomarkører, effekter på reproduktion), Forurening (Miljøfarlige stoffer), Marin økologi (Effekter på individer, populationer og økosystemer), Miljøfremmede stoffer (TBT, PAH, PCB, PFOS, antibegroningsmidler m.fl.), Miljøindikatorer, Miljøkemi (Forekomst og skæbne af miljøfarlige stoffer), Naturforvaltning (Overvågning og screeningsundersøgelser, klapning af havnesedimenter ), Tungmetaller (Kviksølv, Cadmium, Kobber m.fl.), Økotoksikologi (Hormonforstyrrelser, biomarkører, effekter på reproduktion)