Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Natur og teknologi › Biologi › Økotoksikologi

Tilbage til søgning

1 - 1 ud af 1Pr. side: 100
  1. Strand, Jakob

    Økotoksikologi (Hormonforstyrrelser, biomarkører, effekter på reproduktion), Analytisk kemi (GC-PFPD, MS, HPLC), Bunddyr (Muslinger, snegle, amphipoder), Fisk og fiskebiologi (Hormonforstyrrelser, biomarkører, effekter på reproduktion), Forurening (Miljøfarlige stoffer), Marin økologi (Effekter på individer, populationer og økosystemer), Miljøfremmede stoffer (TBT, PAH, PCB, PFOS, antibegroningsmidler m.fl.), Miljøindikatorer, Miljøkemi (Forekomst og skæbne af miljøfarlige stoffer), Naturforvaltning (Overvågning og screeningsundersøgelser, klapning af havnesedimenter ), Tungmetaller (Kviksølv, Cadmium, Kobber m.fl.)