Aarhus Universitets segl

Natur og teknologi

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 12 ud af 12Pr. side: 100
 1. Brix, Hans

  Ferskvandsbiologi (Drivhusgasser, Vådområder), Klimaændringer (Kulstofbinding, Metan emission ), Planters økofysiologi (Fotosyntese, Gas transport, Næringsstofoptag), Spildevandsrensning (Biologiske filtre, Konstrueret vådmark, Pileanlæg)

  • Christensen, Jens Tang

   Fisk og fiskebiologi, Havbiologi (Fødekæder), Klimaændringer (Palæoøkologi), Mangrove, Marin økologi (Økologiske netværk og interaktioner), Oceanografi, Pattedyr

   • Jensen, K.T.

    Bunddyr, Havbiologi, Marin økologi (bestandsdynamik, bunddyrs økologi, invasive arter, makroparasitter, vækst og produktion)

    • Lund-Hansen, Lars Chresten

     Alger (Algers fysiologi, Ekstreme miljøer, Halophiler, Koncentrationer og biomasse, Rumlig fordeling, Thermophiler, Tilpasning), Marin økologi (Oceanografi), Oceanografi

     • Olesen, Birgit

      Alger, Ferskvandsbiologi, Havbiologi (Kystzone økologi), Klimaændringer, Marin økologi (Havgræs, Makroalger), Plantefysiologi (Økofysiologi), Planters økofysiologi (Populationsdynamik, Spredning og kolonisering, Vækstrespons og tilpasninger til lys og næring)

      • Sorrell, Brian Keith

       Alger (Fotosyntese, Lys), Det arktiske ocean (Havis, Lys, Primær produktion), Planters økofysiologi (Gasudveksling, Kulstoftilpasning, Næringsstoffer), Vådområder (Drivhusgasser, Genopretning, Kulstof)