Aarhus Universitets segl

Pædagogik, læring og filosofi › Læring, didaktik og uddannelse › It og medier

Tilbage til søgning

1 - 2 ud af 2Pr. side: 100
  1. Bundsgaard, Jeppe

    It og medier (Digitale læremidler, e-learning, e-læring), Almendidaktik, Curriculum (Curriculumlogik, Prototypisk Situationsorienteret Curriculumlogik), Dannelse og medborgerskab (Kompetencer, Literacy), Didaktik, Evaluering, Fagenes didaktik (Dansk, Danskfaget), Folkeskolen, Komparative undersøgelser (Computerkomptence, Informationskompetence), Kompetenceudvikling, kreativitet og innovation, Lærerens funktion, opgaver og roller, Læreruddannelse, Testkonstruktion og-teori, Undervisningsformer (Projektarbejde, Projektorienteret undervisning), Undervisningsmetoder, Undervisningsmål og -metoder (Forenklede Fælles Mål, Målstyret undervisning, Scenariedidaktik)

    • Caeli, Elisa Nadire

      It og medier (computational thinking, datalogisk tænkning, teknologiforståelse), Fagenes didaktik (fagdidaktik og teknologiforståelse), Grundskole og folkeskole (teknologiforståelse), Læreruddannelse (teknologiforståelse)