DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pædagogik, læring og filosofi › Læring, didaktik og uddannelse › It og medier

Tilbage til søgning

1 - 2 ud af 2Pr. side: 100
  1. Bundsgaard, Jeppe

    It og medier (Digitale læremidler, e-learning, e-læring), Almendidaktik, Curriculum (Curriculumlogik, Prototypisk Situationsorienteret Curriculumlogik), Dannelse og medborgerskab (Kompetencer, Literacy), Didaktik, Evaluering, Fagenes didaktik (Dansk, Danskfaget), Folkeskolen, Komparative undersøgelser (Computerkomptence, Informationskompetence), Kompetenceudvikling, kreativitet og innovation, Lærerens funktion, opgaver og roller, Læreruddannelse, Testkonstruktion og-teori, Undervisningsformer (Projektarbejde, Projektorienteret undervisning), Undervisningsmetoder, Undervisningsmål og -metoder (Forenklede Fælles Mål, Målstyret undervisning, Scenariedidaktik)

    • Caeli, Elisa Nadire

      It og medier (Datalogisk tænkning (Computational thinking), It-didaktik, Teknologiforståelse), Fagenes didaktik (Danskfagets didaktik, Fagdidaktik og it), Grundskole og folkeskole, Læreruddannelse, Læring og innovation (Designprocesser, Problemløsning, Samarbejde), Undervisning (Problemorienteret undervisning, Projektbaseret undervisning)