Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskning
Centlex - Center for Leksikografi - forskning i behovstilpasset informations- og datatilgang - er et forskningscenter ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

På Centlex er leksikografien meget mere end den århundredgamle videnskabelige udforskning og udvikling af ordbøger, opslagsværker, referenceværker og andre typer af leksikografiske informationsværktøjer.

Banebrydende grundtese
Hos Centlex arbejder vi ud fra den banebrydende grundtese, at leksikografien er en moderne, tværvidenskabelig og selvstændig disciplin, der ikke blot har leksikografiske informationsværktøjer som sit genstandsområde, hvor informations- og datatilgang netop er bestemt af brugernes behov, men også alle typer af informationsværktøjer og referenceværker, der kan drage nytte af samme behovstilpassede informations- og datatilgang - fra hånd- og tekstbøger til dynamiske hjemmesider og komplekse informationsportaler.

Brugerbehov i centrum
Ved at sætte brugerbehovene i centrum for teoridannelsen er målet for vores grundforskning at sikre designet af smarte og intelligente informationssøgningssystemer til gavn for informations- og vidensamfundet. Vi har fokus på følgende temaer:

  • Udvikling af en generel teori for den behovstilpassede informations- og datatilgang
  • Udvikling af teorier for datasøgning og -præsentation i trykte og online leksikografiske informationsværktøjer
  • Udvikling af teorier for forskellige grundtyper af leksikografiske informationsværktøjer
  • Udvikling af teorier for anvendelsen af den leksikografiske, behovstilpassede datatilgang i andre informationsværktøjer
  • Applicering af teorierne i designet af innovative leksikografiske informationsværktøjer.

Internationalt netværk
Centret arbejder tæt sammen med et internationalt netværk af specialister i udvikling af de nye teorier og informationsværktøjer. Forskerne ved Centret deltager i internationale konferencer, arrangerer symposier, inviterer gæster fra andre universiteter og leksikografiske forskningsmiljøer rundt om i verden, og udgiver videnskabelige bidrag i en lang række anerkendte, internationale journaler.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Center for Leksikografi er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.