Natur og teknologi › Molekylærbiologi og bioteknologi

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

  1. Mortensen, Kim Kusk

    Design af nye proteiner (Opbygning af modulproteiner, Phage display baserede metalloenzymer), Evolutionære træer (Phylogenetisk typning af eu- og archaibakterier), Kunstige antistoffer (Phagedisplay antistoffer (scfv)), Proteinsyntese (Initierings faktor IF1, Initierings faktor IF2, Makromolekylære interaktioner, Prokaryotisk translationsinitiering, Sammenhængen mellem proteinstruktur og -funktion), Selvsamlende systemer, Udvikling af nye stoffer