Aarhus Universitets segl
 1. 2023
 2. Udgivet

  Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget. / Andersen, Mathias Neumann; Adamsen, Anders Peter S.; Hansen, Elly Møller et al.

  Aarhus : DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2023. 303 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 3. 2020
 4. Udgivet

  Biodiversitetsvirkemidler på danske landbrugs- og skovrejsningsarealer : Synteserapport. / Dalgaard, Tommy; Jacobsen, Niels Mark; Odgaard, Mette Vestergaard et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2020. 205 s. (DCA rapport; Nr. 178).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 5. Udgivet
 6. Udgivet

  Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. / Eriksen, Jørgen; Thomsen, Ingrid Kaag; Hoffmann, Carl Christian et al.

  Aarhus : Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2020. 454 s. (DCA rapport; Nr. 174).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 7. Udgivet

  Svar på bestilling om kvalitetssikring af tre virkemidler til NEC udvalget. / Feilberg, Anders; Kai, Peter; Adamsen, Anders Peter S. et al.

  Nr. 2020-0079001, 2020. 7 s., jun. 29, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 8. Udgivet

  Virkemidler til reduktion af fosforbelastningen af vandmiljøet. / Andersen, Hans Estrup (Redaktør); Rubæk, Gitte Holton (Redaktør); Hasler, Berit (Redaktør) et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. 284 s. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 379, Bind 2020).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivningpeer review

 9. Udgivet

  Redegørelse for sideeffekter af ammoniak-reducerende virkemidler i forbindelse med NEC-udvalgsarbejdet - Udbringning. / Sørensen, Peter.

  Nr. 2020-0093221, 2020. 7 s., maj 13, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 10. Udgivet

  Græs som virkemiddel i kvælstofreguleringen (Del 2). / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Pedersen, Birger Faurholt et al.

  Nr. 2019-0010977, 2020. 7 s., jan. 13, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 11. 2019
 12. Udgivet

  Græs som virkemiddel i kvælstofreguleringen (Del 1). / Thomsen, Ingrid Kaag; Pedersen, Birger Faurholt; Kristensen, Troels et al.

  Nr. 2019-760-001116, 2019. 19 s., nov. 20, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 13. 2018
 14. Udgivet

  Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget. / Olesen, Jørgen Eivind; Petersen, Søren O.; Lund, Peter et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 119 s. (DCA rapport; Nr. 130).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 15. Udgivet

  Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse. / Børgesen, Christen Duus; Dalgaard, Tommy; Pedersen, Birger Faurholt et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 83 s. (DCA rapport; Nr. 131).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 16. 2017
 17. Udgivet

  Vurdering af udvalgte nye virkemidler i SEGES’ Virkemiddelkatalog for målrettede miljøtiltag fra oktober 2016. / Kronvang, Brian; Kjærgaard, Charlotte; Hoffmann, Carl Christian et al.

  Nr. 2017-760-000169, 2017. 22 s., maj 31, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 18. Udgivet

  Revurdering af omregningsfaktorerne mellem pligtige efterafgrøder og alternative virkemidler i plantedækkebekendtgørelsen. / Thomsen, Ingrid Kaag; Jørgensen, Uffe; Sørensen, Peter et al.

  Nr. 2017-760-000006 & 2017-760-000062, 2017. 7 s., jan. 25, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 19. 2016
 20. Udgivet

  Fælleseuropæiske virkemidler på klimaområdet. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 148801, 2016. 12 s., nov. 28, 2016.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 21. Udgivet

  Vedr. Bemærkninger til SEGES’ kommentering af Virkemid-delrapporten. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Eriksen, Jørgen.

  Nr. 1644775, 2016. 5 s., mar. 11, 2016.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 22. 2015
 23. Udgivet

  Virkemidlers udbredelsespotentiale. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Kristensen, Inge Toft et al.

  Nr. 1566273, 2015. 9 s., nov. 27, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 24. Udgivet

  Samspil mellem virkemidler på organiske jorder på miljøeffekter og klimagasudledninger. / Hoffmann, Carl Christian; Elsgaard, Lars; Petersen, Søren O. et al.

  Nr. 1548874, 2015. 6 s., nov. 05, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 25. Udgivet

  Notat: Yderligere opfølgning på svar angående virkemidler i forhold til Ny Arealregulering. / Eriksen, Jørgen; Børgesen, Christen Duus; Schelde, Kirsten et al.

  Nr. 1377830, 2015. 6 s., jan. 30, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 26. Udgivet

  National kvælstofmodel : Oplandsmodel til belastning og virkemidler. Bilag. / Højberg, Anker Lajer; Windolf, Jørgen; Børgesen, Christen Duus et al.

  De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS, 2015.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 27. Udgivet

  National kvælstofmodel. Oplandsmodel til belastning og virkemidler : Kortleverancer. / Højberg, Anker Lajer; Windolf, Jørgen; Børgesen, Christen Duus et al.

  De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS, 2015.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 28. Udgivet

  National kvælstofmodel. Oplandsmodel til belastning og virkemidler : Metoderapport. / Højberg, Anker Lajer; Windolf, Jørgen; Børgesen, Christen Duus et al.

  De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS, 2015.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 29. 2014
 30. Udgivet

  Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering. / Eriksen, Jørgen (Redaktør); Jensen, Poul Nordemann (Redaktør); Jacobsen, Brian H. (Redaktør) et al.

  DCA - Blichers Allé 20, 8830 Tjele : DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2014. 327 s. (DCA rapport, Bind 052).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 31. Udgivet

  Fosforfældningsbassiner : Faglig udredning vedr. fosforretention i okkerfældningsbassiner som supplerende virkemiddel til P-reduktion. / Kjærgaard, Charlotte; Forsmann, Ditte M.

  Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, 2014. 26 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 32. Udgivet

  Notat vedrørende: Anmodning om udtalelse vedr. virkemidler for nedbringelse af jorderosion. / Heckrath, Goswin Johann; Olsen, Preben.

  Nr. 1204733, 2014. 12 s., mar. 24, 2014.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 33. Udgivet

  Fastsættelse af baseline 2021 : Effektvurdering af planlagte virkemidler og ændrede betingelser for landbrugsproduktion i forhold til kvælstofudvaskning fra rodzonen for perioden 2013-2021. / Jensen, Poul Nordemann; Blicher-Mathiesen, Gitte; Rasmussen, Anton et al.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2014. 76 s. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 43).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 34. 2013
 35. Udgivet
 36. Udgivet

  Økonomisk og effektmæssig vurdering af natur-, klima og vandmiljøvirkemidler. / Jacobsen, Brian H.; Jensen, Poul Nordemann; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 963526, 2013. 38 s., jan. 24, 2013.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 37. 2012
 38. Udgivet

  Effekter på P-overskud, P-tab og naturindhold af yderligere N-virkemidler ud over Grøn Vækst. / Jensen, Poul Nordemann; Andersen, Hans Estrup; Rubæk, Gitte Holton et al.

  2012. 14 s., nov. 28, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelsepeer review

 39. Udgivet

  Virkemidler til N-reduktion – potentialer og effekter : Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. / Andersen, Hans Estrup; Grant, Ruth; Blicher-Mathiesen, Gitte et al.

  2012. 60 s., feb. 27, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelsepeer review

 40. 2010
 41. Udgivet

  Vedrørende alternative virkemidler til reduktion af kvælstofudledningen. / Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 743276, 2010. 6 s., sep. 28, 2010.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 42. 2009
 43. Udgivet

  Midtvejsevaluering af VMPIII : Virkemidler. / Waagepetersen, Jesper; Grant, Ruth; Børgesen, Christen Duus.

  Midtvejsevaluering af vandmiljøplan III: Hoved- og baggrundsnotater. red. / C D Børgesen; J Waagepetersen; T M Iversen; R Grant; B Jacobsen; S Elmholt. Bind 142 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2009. s. 17-70.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til rapportRådgivning

 44. Udgivet

  Notat vedr. virkemidler og omkostninger til implementering af vandrammedirektivet. / Jensen, Poul Nordemann; Hasler, Berit; Waagepetersen, Jesper et al.

  2009. 103 s., apr. 01, 2009.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 45. 2008
 46. Udgivet

  Økologi som virkemiddel i klimasammenhæng. / Hermansen, John Erik (Redaktør).

  Nr. 28493, 2008. 11 s., okt. 06, 2008.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer