Aarhus Universitets segl
 1. 2022
 2. Udgivet

  Tillæg til designmanual for åbne minivådområder. / Hoffmann, Carl Christian; Børgesen, Christen Duus; Iversen, Bo Vangsø.

  Nr. 2022-0363842, 2022. 9 s., dec. 01, 2022.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 3. Udgivet
 4. Udgivet

  Tillæg til designmanual for åbne minivådområder. / Hoffmann, Carl Christian; Iversen, Bo Vangsø.

  Nr. 2022-0363842, 2022. 9 s., okt. 14, 2022.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 5. Udgivet

  Uddybning af fagligt grundlag for udtagning af areal rundt om et minivådområde. / Hoffmann, Carl Christian; Iversen, Bo Vangsø.

  Nr. 2022-0356446, 2022. 3 s., maj 04, 2022.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 6. Udgivet

  Uddybning af tidligere levering og vurdering af minivådområders effekt ved manglende overholdelse af krav til udformning. / Hoffmann, Carl Christian; Audet, Joachim; Iversen, Bo Vangsø.

  Nr. 2022-0340458, 2022. 11 s., mar. 08, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 7. 2021
 8. Udgivet

  Opdatering af regneark for kvælstofeffekt ved etablering af minivådområder. / Børgesen, Christen Duus; Plauborg, Finn; Iversen, Bo Vangsø et al.

  Nr. 2021-0284766, 2021. 12 s., dec. 15, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 9. Udgivet

  Designmanual for minivådområder med træflis filtermatrice baseret på MMM projektet. / Plauborg, Finn; Hoffmann, Carl Christian; Audet, Joachim et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 47 s. (DCA rapport; Nr. 190).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 10. Udgivet

  Nyt potentialekort til minivådområdeordningen. / Børgesen, Christen Duus; Greve, Mogens Humlekrog; Bach, Eva Overby et al.

  Nr. 2020-0091304, 2021. 20 s., jan. 15, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 11. 2020
 12. Udgivet

  Uddybning af fagligt grundlag for sammensætningen af pileflis i minivådområde med filtermatrice. / Plauborg, Finn; Hoffmann, Carl Christian.

  Nr. 2020-0103741, 2020. 2 s., jun. 29, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 13. Udgivet

  Anlæggelse af minivådområder på kulstofrig jord, tillæg vedr. højbund. / Børgesen, Christen Duus; Kronvang, Brian; Hoffmann, Carl Christian et al.

  Nr. 2020-0102031, 2020. 2 s., jun. 18, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 14. Udgivet
 15. Udgivet

  Anlæggelse af minivådområder på kulstofrig jord. / Børgesen, Christen Duus; Kronvang, Brian; Hoffmann, Carl Christian et al.

  Nr. 2020-0054866, 2020. 3 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 16. 2019
 17. Udgivet

  Besvarelse af spørgsmål vedr. vidensgrundlag for minivådområder med matrice. / Plauborg, Finn; Hoffmann, Carl Christian.

  Nr. 2019-760-001273, 2019. 3 s., jul. 01, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 18. Udgivet

  Opdatering af potentialekort for minivådområder med nyt ådalstema. / Børgesen, Christen Duus; Iversen, Bo Vangsø; Bach, Eva Overby et al.

  Nr. 2019-760-001215, 2019. 18 s., jun. 24, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 19. 2018
 20. Udgivet

  Vurdering af forhold omkring flis i forbindelse med etablering af minivådområder med filtermatrice. / Plauborg, Finn.

  Nr. 2018-760-000903, 2018. 2 s., okt. 10, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 21. Udgivet
 22. Udgivet

  Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse. / Børgesen, Christen Duus; Dalgaard, Tommy; Pedersen, Birger Faurholt et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 83 s. (DCA rapport; Nr. 131).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 23. 2017
 24. Udgivet

  Udarbejdelse af minivådområdeeffekt (kg N pr. ha minivådområde) på ID15-oplandsniveau for potentielt egnede arealer. / Børgesen, Christen Duus; Kjærgaard, Charlotte; Iversen, Bo Vangsø et al.

  Nr. 2017-760-000122, 2017. 27 s., maj 19, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 25. Udgivet
 26. Udgivet

  Udarbejdelse af minivådområdeeffekt (kg N pr. ha minivådområde) på ID15-oplandsniveau. Revideret version. / Kjærgaard, Charlotte; Børgesen, Christen Duus.

  Nr. 2017-760-000042, 2017. 16 s., apr. 07, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 27. Udgivet

  Retningslinjer for etablering af konstruerede minivådområder med overfladestrømning. / Kjærgaard, Charlotte; Hoffmann, Carl Christian.

  Nr. 2017-760-000069, 2017. 14 s., mar. 03, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 28. Udgivet

  Foreløbig effekt- og økonomivurdering af minivådområder med filtermatrice. / Kjærgaard, Charlotte; Hoffmann, Carl Christian; Pedersen, Søren Marcus.

  Nr. 2017-760-000188, 2017. 7 s., feb. 08, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 29. 2015
 30. Udgivet

  Analyse af muligheden for mertildeling af kvælstof på bedriftsniveau ved etablering af konstruerede minivådområder med overfladestrømning. / Kjærgaard, Charlotte; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1553201, 2015. 9 s., nov. 10, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 31. Udgivet

  Vurdering af ressourceforbrug ved landsdækkende kortlægning af potentielle områder til etablering af konstruerede minivådområder. / Kjærgaard, Charlotte; Iversen, Bo Vangsø; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1550098, 2015. 2 s., nov. 06, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 32. Udgivet

  Notat vedrørende model for beregning af minivådområdernes effektivitet i tilbageholdelse af kvælstof fra vandmiljøerne. / Kjærgaard, Charlotte.

  Nr. 1525504, 2015. 4 s., sep. 28, 2015.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse