Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
 1. 2022
 2. Udgivet

  Udvalgte kortdata fra kortlægningen af jorderosion forårsaget af vand fra 2020, del 1 og 2. / Greve, Mette Balslev; Heckrath, Goswin Johann.

  Nr. 2022-0356326, 2022. 4 s., jun. 13, 2022.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 3. Udgivet

  Endelig rapport i pilotprojekt om biomasse. / Gislum, René; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller et al.

  2022. 21 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 4. Udgivet

  Comparative epidemiology of late blight and early blight on potato cultivars. / Abuley, Isaac Kwesi; Hansen, Jens Grønbech.

  Applied Crop Protection 2021. red. / Lise Nistrup Jørgensen; Thies Marten Heick; Isaac Kwesi Abuley; Andrius Hansen; Helene Saltoft Kristjansen. Tjele : Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2022. s. 80-83 (DCA rapport; Nr. 204).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiFormidling

 5. Udgivet

  Validation of the BlightManager DSS for the control of late blight and early blight. / Abuley, Isaac Kwesi; Hansen, Jens Grønbech.

  Applied Crop Protection 2021. red. / Lise Nistrup Jørgensen; Thies Marten Heick; Isaac Kwesi Abuley; Andrius Hansen; Helene Saltoft Kristjansen. Tjele : Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2022. s. 72-79 (DCA rapport; Nr. 204).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiFormidling

 6. Udgivet

  Miljø- og klimaeffekter af småbiotoper, der må afgræsses. / Dalgaard, Tommy; Strandberg, Beate.

  Nr. 2022-0331353, 2022. 6 s., apr. 01, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 7. Udgivet

  Anvendelse af ureaseinhibitor ved udbringning af ureabaserede gødninger- del 2. / Hutchings, Nick.

  Nr. 2022-0342299, 2022. 11 s., mar. 17, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 8. Udgivet

  Antallet af bistader med bifamilier i Danmark, opgjort september til december 2021. / Kryger, Per; Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2021-0293737, 2022. 3 s., feb. 16, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 9. Udgivet

  Danish agricultural biomass production and utilization in 2030. / Mortensen, Esben Øster; Jørgensen, Uffe.

  Nr. 2022-0340167 / 2020-0114173, 2022. 24 s., feb. 11, 2022. (Advisory memorandum from DCA – Danish Centre for Food and Agriculture).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 10. Udgivet

  Klima- og miljøpåvirkning ved produktion af økologisk grisekød – år 2010 og 2020. / Andersen, Heidi Mai-Lis; Kongsted, Anne Grete; Mogensen, Lisbeth et al.

  Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2022. 34 s. (Rådgivningsrapport fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 11. Udgivet

  Vidensyntese om livscyklusvurderinger og klimaeffektivitet i landbrugssektoren : Del 2 Landbrugsproduktionen. / Kristensen, Troels; Mogensen, Lisbeth; Knudsen, Marie Trydeman.

  Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2022. 37 s. (Rådgivningsrapport fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 12. 2021
 13. Udgivet

  Kvalitetsindeks 2021 – fokus på klimaanprisninger. / Ørberg, Anders; Haugaard, Morten Høst; Bech-Larsen, Tino.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 53 s. (DCA rapport; Nr. 201).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 14. Udgivet

  Opdatering af regneark for kvælstofeffekt ved etablering af minivådområder. / Børgesen, Christen Duus; Plauborg, Finn; Iversen, Bo Vangsø et al.

  Nr. 2021-0284766, 2021. 12 s., dec. 15, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 15. Udgivet

  Videns- og behovsafdækning af praksis i de professionelle køkkener i forbindelse med produktionen af sund og klimavenlig mad. / Pedersen, Line; Røjel, Terkel Søndergaard; Løbner, Mette Hadberg et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 162 s. (DCA rapport; Nr. 195).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 16. Udgivet

  Produktion af dansk lam : - produktionstal og klimapåvirkning. Case studier fra 9 bedrifter. / Kristensen, Troels; Jørgensen, Kirstine Flintholm.

  Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 27 s. (DCA rapport; Nr. 192).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 17. Udgivet

  Input til klimafremskrivningen – Staldtypefordeling og miljøteknologi i stalde. / Kai, Peter.

  Nr. 2021-0294562, 2021. 7 s., nov. 21, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 18. Udgivet

  Offentligt ejet landbrugsjord: forpagtning og driftsform 2020. / Pedersen, Birger Faurholt; Bach, Eva Overby.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 43 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 19. Udgivet

  Arealhistorikkens betydning for effekten af klima og miljø for braklagte arealer. / Hansen, Elly Møller; Pedersen, Birger Faurholt; Blicher-Mathiesen, Gitte et al.

  Nr. 2021-0244828, 2021. 27 s., sep. 23, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 20. Udgivet
 21. Udgivet
 22. Udgivet

  Effekt af græs- og majsensilage andel på klimaaftryk fra mælkeproduktion. / Brask-Pedersen, Dorte Niss; Lamminen, Marjukka; Mogensen, Lisbeth et al.

  Nr. 2019-760-001131, 2021. 17 s., jul. 08, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 23. Udgivet

  Designmanual for minivådområder med træflis filtermatrice baseret på MMM projektet. / Plauborg, Finn; Hoffmann, Carl Christian; Audet, Joachim et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 47 s. (DCA rapport; Nr. 190).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 24. Udgivet

  Green biorefining of grassland biomass. / Jørgensen, Uffe; Kristensen, Troels; Jørgensen, Johannes Ravn et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 111 s. (DCA rapport; Nr. 193).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 25. Udgivet

  Synthesis report from the project MMM on woodchip bioreactors, dansk sammendrag. / Plauborg, Finn; Skjødt, Maja Hørning; Audet, Joachim et al.

  Nr. 2019-760-001120, 2021. 7 s., jun. 28, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 26. Udgivet

  Analyser i pilotprojekt om biomasse på baggrund af data fra forsøgsår 2020. / Gislum, René; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller et al.

  Nr. 2021-0206943, 2021. 18 s., maj 05, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 27. Udgivet

  Fordeling af målrettede efterafgrøder til beregning af kvælstofudvaskning fra økologi. / Thomsen, Ingrid Kaag; Pedersen, Birger Faurholt; Eriksen, Jørgen et al.

  Nr. 2021-0220851, 2021. 9 s., (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 28. Udgivet

  Notat om drivhusgasudledningen, kvælstofudvaskningen og ammoniak-fordampningen ved reduktion af husdyrproduktion og ved reduceret foderimport til Danmark. / Jørgensen, Uffe; Børsting, Christian Friis; Lund, Peter et al.

  Nr. 2021-0223359, 2021. 26 s., apr. 15, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 29. Udgivet

  Ammoniak-reducerende teknologiers betydning for klima i kæden. / Mikkelsen, Mette Hjorth; Albrektsen, Rikke.

  Nr. 2020-0166157, 2021. 4 s., mar. 22, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 30. Udgivet

  Controlling late blight in susceptible and resistant potato cultivars with BlightManager. / Abuley, Isaac Kwesi; Hansen, Jens Grønbech; Hansen, Hans Henning.

  Applied Crop Protection 2020. red. / Lise Nistrup Jørgensen; Thies Marten Heick; Isaac Kwesi Abuley; Peter Kryger Jensen; Helene Saltoft Kristjansen; Andrius Hansen. Tjele : Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. s. 92-96 (DCA rapport; Nr. 187).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiFormidling

 31. Udgivet

  Vidensyntese om kulstofrig lavbundsjord. / Greve, Mogens Humlekrog; Greve, Mette Balslev; Peng, Yi et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 137 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 32. Udgivet

  Vurdering af vandingskrav ift. forhøjet N-norm på JB1-4. / Andersen, Mathias Neumann; Jensen, Johannes Lund; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2021-0209710, 2021. 10 s., mar. 16, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 33. Udgivet

  Kvalitetsindeks 2020 : Fokus på holdninger til kød og kødalternativer. / Hesselberg, Julie; Skjøt, Sebastian Hall; Grønhøj, Alice et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 69 s. (DCA rapport; Nr. 182).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 34. Udgivet

  Nyt potentialekort til minivådområdeordningen. / Børgesen, Christen Duus; Greve, Mogens Humlekrog; Bach, Eva Overby et al.

  Nr. 2020-0091304, 2021. 20 s., jan. 15, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 35. Udgivet

  Opgørelse over antal bifamilier klar til indvintring i Danmark, 2020. / Kryger, Per; Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2020-0158035, 2021. 3 s., feb. 26, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 36. Udgivet

  Analyse af effekter og mulig udførelse af biomasseslæt på kulstofrige omdriftsjorde. / Heckrath, Goswin Johann; Lærke, Poul Erik.

  Nr. Journal 2020-0168957, 2021. 13 s., jan. 18, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 37. Udgivet

  Mindre kød i kosten? Motiver for kødreduktion samt brug af alternativer til kød hos personer, som har reduceret kødforbruget. / Hesselberg, Julie; Skjøt, Sebastian Hall; Lähteenmäki, Liisa et al.

  Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 60 s. (DCA rapport; Nr. 180).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 38. Udgivet

  Sustainable biogas - climate and environmental effects of biogas production. / Olesen, Jørgen E; Møller, Henrik Bjarne; Petersen, Søren O et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 85 s. (DCA rapport; Nr. 181).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 39. Udgivet

  Vidensyntese om livscyklusvurderinger og klimaeffektivitet i landbrugssektoren : Del 1 Fødevarer. / Mogensen, Lisbeth; Knudsen, Marie Trydeman; Hashemi, Fatemeh et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 91 s. (DCA rapport; Nr. 200).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 40. 2020
 41. Udgivet

  Dyrkningsaspekter ved produktion af medicinsk cannabis. / Ottosen, Carl-Otto; Steenberg, Tove; Nicolaisen, Mogens et al.

  Nr. 2019-760-001307, 2020. 58 s., nov. 30, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 42. Udgivet

  Revurdering af Landbrugsstyrelsens kontrolmodel 2019 (trappemodellen). / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Jensen, Johannes Lund et al.

  Nr. 2020-0133641, 2020. 15 s., sep. 01, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 43. Udgivet

  Oversigtsskema over sideeffekter på klima ved ammoniaktiltag. / Nyord, Tavs; Adamsen, Anders Peter S.

  Nr. 2020-0117207, 2020. 4 s., aug. 31, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 44. Udgivet

  Revurdering af betingelser for energiafgrøder som alternativ til pligtige efterafgrøder. / Jørgensen, Uffe; Pedersen, Birger Faurholt.

  Nr. 2020-0123563, 2020. 3 s., aug. 31, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 45. Udgivet

  Flerårigt sædskifte med tætning som alternativ til pligtige efterafgrøder. / Sørensen, Peter; De Notaris, Chiara; Hansen, Elly Møller et al.

  Nr. 2020-0062370, 2020. 14 s., jul. 10, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 46. Udgivet

  Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. / Eriksen, Jørgen; Thomsen, Ingrid Kaag; Hoffmann, Carl Christian et al.

  Aarhus : Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2020. 454 s. (DCA rapport; Nr. 174).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 47. Udgivet

  Uddybning af fagligt grundlag for sammensætningen af pileflis i minivådområde med filtermatrice. / Plauborg, Finn; Hoffmann, Carl Christian.

  Nr. 2020-0103741, 2020. 2 s., jun. 29, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 48. Udgivet

  Anlæggelse af minivådområder på kulstofrig jord, tillæg vedr. højbund. / Børgesen, Christen Duus; Kronvang, Brian; Hoffmann, Carl Christian et al.

  Nr. 2020-0102031, 2020. 2 s., jun. 18, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 49. Udgivet

  Vurdering af emissionsfaktorer ved ændret udbringningspraksis for urea og svovlsur ammoniak. / Hutchings, Nick; Sommer, Sven Gjedde.

  Nr. 2020-0086461, 2020. 6 s., jun. 19, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 50. Udgivet

  Management af græs og græsning i økologiske besætninger afhængig af klimatiske forhold. / Kristensen, Troels; Eriksen, Jørgen; Johansen, Marianne et al.

  Nr. 2019-760-001193, 2020. 16 s., maj 01, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 51. Udgivet

  Exposing Deep Roots : A Rhizobox Laboratory. / Thorup-Kristensen, Kristian; Halberg, Niels; Nicolaisen, Mette H. et al.

  I: Trends in Plant Science, Bind 25, Nr. 4, 04.2020, s. 418-419.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 52. Udgivet

  Anlæggelse af minivådområder på kulstofrig jord. / Børgesen, Christen Duus; Kronvang, Brian; Hoffmann, Carl Christian et al.

  Nr. 2020-0054866, 2020. 3 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 53. Udgivet

  Antallet af bistader med bifamilier i Danmark, opgjort september til december 2019. / Kryger, Per; Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2020-0062644, 2020. 2 s., mar. 13, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 54. Udgivet

  Opdatering af effekter og potentialer af klimavirkemidler til anvendelse i landbrug. / Hutchings, Nick; Lærke, Poul Erik; Munkholm, Lars Juhl et al.

  Nr. 2019-0035910, 2020. 23 s., mar. 02, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 55. Udgivet

  Græs som virkemiddel i kvælstofreguleringen (Del 2). / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Pedersen, Birger Faurholt et al.

  Nr. 2019-0010977, 2020. 7 s., jan. 13, 2020.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 56. 2019
 57. Udgivet

  Miljø- og klimaforbedringer ved omlægning til frugttræer. / Olesen, Jørgen E.

  Nr. 2019-0029887, 2019. 2 s., dec. 19, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 58. Udgivet

  Fejl om udbredelse af organiske jorde – Del 2. / Greve, Mogens Humlekrog; Pedersen, Birger Faurholt; Greve, Mette Balslev et al.

  Nr. 2019-760-001321, 2019. 5 s., nov. 21, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 59. Udgivet
 60. Udgivet

  Redegørelse for fejl i arealangivelse af organiske jorde. / Greve, Mogens Humlekrog; Pedersen, Birger Faurholt; Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2019-760-001312, 2019. 23 s., sep. 05, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 61. Udgivet

  Vurdering af Calcium chelate (Ca-IDHA) som handelsgødning. / Jensen, Nikolaj Bjerring.

  Nr. 2019-0007197, 2019. 3 s., nov. 04, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 62. Udgivet

  Screening af afgrøder, som Landbrugsstyrelsen skal have fokus på i planlagte kontroller af mulig forekomst af ikke-godkendt GMO i udsæd. / Borg, Søren; Petersen, Karen Koefoed.

  Nr. 2019-760-001304, 2019. 11 s., okt. 07, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 63. Udgivet

  Model til udarbejdelse af en prognose for høstdatoer. / Pullens, Johannes Wilhelmus Maria; Olesen, Jørgen E; Grøn Sørensen, Claus.

  Nr. 2019-760-001085, 2019. 2 s., sep. 25, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 64. Udgivet

  Modelbaseret prognose for høstdato i korn for 2019. / Olesen, Jørgen E; Pullens, Johannes Wilhelmus Maria.

  Nr. 2019-760-001085, 2019. 7 s., jul. 15, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 65. Udgivet

  Beskrivelse af setup for vidensindsamling og måling af NDVI-værdi i pilotprojekt om biomasse. / Gislum, René; Nyholm Jørgensen, Rasmus; Thomsen, Ingrid Kaag et al.

  Nr. 2019-760-001283, 2019. 3 s., jul. 03, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 66. Udgivet

  Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojektordning om biomasse. / Thomsen, Ingrid Kaag; Gislum, René; Hansen, Elly Møller et al.

  Nr. 2019-760-001282, 2019. 7 s., jul. 03, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 67. Udgivet

  Besvarelse af spørgsmål vedr. vidensgrundlag for minivådområder med matrice. / Plauborg, Finn; Hoffmann, Carl Christian.

  Nr. 2019-760-001273, 2019. 3 s., jul. 01, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 68. Udgivet

  Klima- og miljømæssige effekter ved læhegn og småbiotoper. / Dalgaard, Tommy; Olesen, Jørgen E.

  Nr. 2018-760-001280, 2019. 2 s., jun. 26, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 69. Udgivet

  Opdatering af potentialekort for minivådområder med nyt ådalstema. / Børgesen, Christen Duus; Iversen, Bo Vangsø; Bach, Eva Overby et al.

  Nr. 2019-760-001215, 2019. 18 s., jun. 24, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 70. Udgivet

  Vurdering af omdriftstid på lavskov. / Jørgensen, Uffe; Lærke, Poul Erik; Ejrnæs, Rasmus.

  Nr. 2019-760-001255, 2019. 5 s., jun. 17, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 71. Udgivet

  Notat om status for eksisterende viden om roedyrknings effekter for miljø, natur og klima. / Hansen, Elly Møller; Christensen, Bent Tolstrup; Jørgensen, Lise Nistrup et al.

  Nr. 2019-760-001256, 2019. 9 s., jun. 12, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 72. Udgivet

  Fastsættelse af NDVI-krav i pilotprojektet om biomasse. / Gislum, René; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller et al.

  Nr. 2019-760-001133, 2019. 8 s., maj 22, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 73. Udgivet

  CAP2020 analyse om muligheder for beskyttelse af tørvejorde. / Olesen, Jørgen E; Greve, Mogens Humlekrog; Elsgaard, Lars et al.

  Nr. 2019-760-001097, 2019. 13 s., apr. 30, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 74. Udgivet

  Afklaring af om der er grundlag for en ny faglig opdatering af kvælstofudvaskning fra økologiske bedrifter. / Olesen, Jørgen E; Kristensen, Troels; Kristensen, Ib Sillebak et al.

  Nr. 2019-760-001010, 2019. 5 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 75. Udgivet

  Scenarier for skovlandbrug i Danmark - effekter på miljø, klima og biodiversitet. / Dalgaard, Tommy; Jensen, Martin; Kongsted, Anne Grete et al.

  Nr. 2019-760-001226, 2019. 17 s., mar. 30, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 76. Udgivet

  Opdateret jordbundskort. / Greve, Mogens Humlekrog; Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2019-760-001089, 2019. 2 s., mar. 29, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 77. Udgivet

  Fastlæggelse af dyrkningsperiode for landbrugsafgrøder under danske forhold. / Thomsen, Ingrid Kaag; Boelt, Birte; Hansen, Elly Møller et al.

  Nr. 2019-760-001228, 2019. 12 s., mar. 28, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 78. Udgivet

  NLES5 - behov for bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget. / Olesen, Jørgen Eivind; Børgesen, Christen Duus.

  Nr. 2019-760-001239, 2019. 1 s., mar. 28, 2019.

  Publikation: Udredning/notatBesvarelse af spørgsmål/høringer

 79. Udgivet

  Vintersæd efter efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Olesen, Jørgen Eivind et al.

  Nr. 2019-760-001233, 2019. 10 s., mar. 22, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 80. Udgivet

  Planårsopdatering og udbygning af GIS-modellen til regulering af økologisk biavl. / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per.

  Nr. 2019-760-001145, 2019. 12 s., mar. 20, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 81. Udgivet

  Effekt af skovlandbrug på miljø, klima og biodiversitet – del 1. / Jensen, Martin; Kongsted, Anne Grete; Krogh, Paul Henning et al.

  Nr. 2019-760-001216, 2019. 5 s., feb. 28, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 82. Udgivet

  Levering på bestillingen ”Kommentering af OECD konsensusdokument om Malus domestica Borkh.'s biologi”. / Bertelsen, Marianne G.; Petersen, Karen Koefoed; Strandberg, Morten Tune.

  Nr. 2019-760-001218, 2019. 1 s., feb. 27, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 83. Udgivet
 84. Udgivet

  Spørgsmål til poppellavskov. / Jørgensen, Uffe.

  Nr. 2019-760-001217, 2019. 2 s., jan. 30, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 85. Udgivet

  Bidrag til oplysning af MOF spm. 265-267. / Knudsen, Marie Trydeman; Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels et al.

  Nr. 2018-760-000948, 2019. 5 s., jan. 10, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 86. Udgivet

  Faglig redegørelse vedrørende teknologiliste 2019 til brug i forbindelse med ordningen om tilskud til investeringer i nye miljøteknologier. / Kai, Peter; Sørensen, Jørn Nygaard; Melander, Bo et al.

  Nr. 2019-760-001067, 2019. 55 s., okt. 09, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 87. Udgivet
 88. Udgivet

  Markforsøg med efterafgrøder: Etableringstidspunktets betydning for dækningsgrad. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Larsen, Rene et al.

  Nr. 2019-760-001110, 2019. 10 s., apr. 30, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 89. Udgivet

  Notat om sukkerindhold i danske kartoffelsorter. / Edelenbos, Merete.

  Nr. 2019-760-001230, 2019. 6 s., jul. 01, 2019.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 90. Udgivet
 91. 2018
 92. Udgivet

  Estimation of the number of honey bee colonies in Denmark. / Kryger, Per; Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2018-760-000886, 2018. 2 s., dec. 20, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 93. Udgivet

  Afsøgning og vurdering af nye datasæt til supplering af den eksisterende model til regulering af økologisk biavl. / Kryger, Per; Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2018-760-000919, 2018. 9 s., dec. 10, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 94. Udgivet

  Gødningsværdi af forfor i restprodukter. / Rubæk, Gitte Holton; Askegaard, Margrethe; Christiansen, Nina Høj.

  2018. 126 s. (DCA rapport; Nr. 141).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 95. Udgivet

  Hvor mange andre træer er der plads til i frugt- og bærplantager og i lavskove uden at produktionsafgrøden i væsentlig grad bliver hæmmet? / Jensen, Martin; Bertelsen, Marianne G.; Pedersen, Hanne Lindhard et al.

  Nr. 2018-760-000916, 2018. 7 s., nov. 19, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 96. Udgivet

  Roddybder for væksthusgrøntsager. / Kristensen, Hanne Lakkenborg; Petersen, Karen Koefoed; Sørensen, Jørn Nygaard.

  Nr. 2018-760-000900, 2018. 14 s., nov. 08, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 97. Udgivet

  Træer i svinefolde. / Kongsted, Anne Grete; Lambertsen, Lars ; Jakobsen, Malene et al.

  2018. 36 s. (DCA rapport; Nr. 132).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 98. Udgivet

  Vurdering af forhold omkring flis i forbindelse med etablering af minivådområder med filtermatrice. / Plauborg, Finn.

  Nr. 2018-760-000903, 2018. 2 s., okt. 10, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 99. Udgivet
 100. Udgivet

  Request for data on agricultural land parcel size. / Greve, Mette Balslev; Pedersen, Birger Faurholt.

  Nr. 2018-760-000884, 2018. 4 s., sep. 24, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 101. Udgivet

  Miljø- og klimaeffekter i den fremtidige landbrugsreform. / Dalgaard, Tommy; Thomsen, Ingrid Kaag; Strandberg, Morten Tune et al.

  Nr. 2018-760-000867, 2018. 10 s., sep. 11, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 102. Udgivet

  Estimering af kulstoflagringsværdier på afgrødeniveau for økologiske bedrifter. / Christensen, Bent Tolstrup; Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 2018-760-000727, 2018. 3 s., sep. 10, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 103. Udgivet

  Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget. / Olesen, Jørgen Eivind; Petersen, Søren O.; Lund, Peter et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 119 s. (DCA rapport; Nr. 130).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

 104. Udgivet

  Spørgsmål til AU ang. tørken og efterafgrøder m.m. / Thomsen, Ingrid Kaag; Andersen, Mathias Neumann; Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 2018-760-000870, 2018. 8 s., aug. 06, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 105. Udgivet

  Kortlægning af drænede arealer i Danmark. / Møller, Anders Bjørn; Børgesen, Christen Duus; Bach, Eva Overby et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 123 s. (DCA rapport; Nr. 135).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...26 Næste