Aarhus Universitets segl

Samfund og politik › Offentlig ret og erhvervsregulering

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 38 ud af 38Pr. side: 100
 1. Callesen, Lukas

  Strafferet (IT-kriminalitet)

  • Holst, Nicolaj Sivan

   Straffeproces, Strafferet (Forbrydelser mod børn, IT-kriminalitet, Medvirkensansvar, Narkotikakriminalitet, Passivitetsansvar)

   • Jensen, Dennis Ramsdahl

    Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms- og afgiftsret)

    • Krüger Andersen, Paul

     EU-ret (European Model Company Law), Finansiering i øvrigt (Børs- og kapitalmarkedsret), Selskabsret (Selskabsret)

     • Laursen, Anders Nørgaard

      Skatteret (International skatteret)

      • Madsen, Lasse Lund

       Idrætsjura (Dansk og international sportsret), Menneskerettigheder (EMRK art. 5 og 6), Skattestrafferet, Straffeproces, Strafferet

       • Naur, Eva

        Socialret (Arveret, Familieret, Værgemål)

        • Olsen, Birgitte Egelund

         Bæredygtighed (Handel og miljø, Miljø og energi, Vedvarende energi, Virksomheders miljøregulering), Forvaltningsret (Forvaltningsret), Internationale organisationer (Forholdet mellem WTO-ret og EU-ret, Handel og miljø, Internationale miljøaftaler, WTO-ret), Klimalovgivning (Affaldsregulering, Energiafgifter, Klimaregulering), Miljøret (Dansk miljøret, EU-miljøret, International miljøregulering, International miljøret, Miljø og forsyningsvirksomhed, Miljøafgifter), Virksomhedens sociale ansvar (CSR rapportering, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, The National Contact Point, OECD Guidelines, Årsregnskabslovens § 99a)

         • Pedersen, Karin Hilmer

          EU og Europa (EU-udvidelsen til Central og Østeuropa), Miljøret, Retssociologi (access-to-justice, korruption, retlig regulering), Staters udvikling (Den responsive stat)

          • Sommer, Tine

           Det internationale samfund (Immaterialret, Patent og bioteknologi), EU-ret (EU-ret), Patentret

           • Stensgaard, Henrik

            Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms- og afgiftsret)

            • Storgaard, Anette

             Kriminologi (Fængsler, løsladelse, Minoriteter i fængsler, Resocialisering, Udslusning), Strafferet (Sindssyge, Straffuldbyrdelse, Unge)

             • Vedsted-Hansen, Jens

              Demokrati og magt (Grundrettigheder og magtfordeling), EU og Europa (EU-regulering af asyl og indvandring, Europæisk menneskeret), Folkeret (International humanitær ret), Menneskerettigheder, Menneskerettigheder, Udlændingeret