Aarhus Universitets segl

Pædagogik, læring og filosofi › Læring, didaktik og uddannelse

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 100 ud af 125Pr. side: 100
 1. Aarkrog, Vibe

  Læringsteorier (transfer, sammenhæng mellem teori og praksis)

  • Andersen, Frans Ørsted

   Læring, didaktik og uddannelse (Cooperative learning, finsk pædagogik , flow, Inklusion, klasseledelse, kvalitet i skolen, lyst til læring, læring, læringsmiljø, motivation for læring, nordisk komparativ uddannelsesforskning, Relationskompetence, Special pædagogik, Trivsel, livskvalitet, subjektiv well-being,, Undervisningsassistenter, Undervisningsdifferentiering), Pædagogisk psykologi (Cooperative learning, Drengepædagogik, Effektiv undervisning, Flow, ICDP-programmet, International komparativ uddannelsesforsknig, Karakterstyrker, Klasserumsledelse, LP-programmet, Motivation for STEM-fag (Science, Technology, Engineering & Math), Ny nordisk skole, Positiv psykologi, Styrkebaseret undervisning, Undervisningsassistenter, Undervisningsdifferentiering)

   • Bøttcher, Louise

    Indlæringspsykologi (Bør n med særlige indlæringsbehov), Neuropsykologi (Børn og unge), Pædagogisk psykologi (Handicapforskning), Specialpædagogik og læring (Cerebral parese)

    • Broström, Stig

     Børnehaver (Bæredygtighed, Dagtilbud-didaktik, Dialogisk læsning, Early literacy, Leg og læring, overgang til skolen, Science i børnehaven, SFO og indskoling), Læringsteorier (Almen didaktik, , læring den kulturhistoriske skole, Science og bæredygtighed, SFO, børnehaveklasse, Vuggestue, børnehave didaktik, Vygotsky)

     • Bundsgaard, Jeppe

      Almendidaktik, Curriculum (Curriculumlogik, Prototypisk Situationsorienteret Curriculumlogik), Dannelse og medborgerskab (Kompetencer, Literacy), Didaktik, Evaluering, Fagenes didaktik (Dansk, Danskfaget), Folkeskolen, It og medier (Digitale læremidler, e-learning, e-læring), Komparative undersøgelser (Computerkomptence, Informationskompetence), Kompetenceudvikling, kreativitet og innovation, Lærerens funktion, opgaver og roller, Læreruddannelse, Testkonstruktion og-teori, Undervisningsformer (Projektarbejde, Projektorienteret undervisning), Undervisningsmetoder, Undervisningsmål og -metoder (Forenklede Fælles Mål, Målstyret undervisning, Scenariedidaktik)

      • Caeli, Elisa Nadire

       Fagenes didaktik (fagdidaktik og teknologiforståelse), Grundskole og folkeskole (teknologiforståelse), It og medier (computational thinking, datalogisk tænkning, teknologiforståelse), Læreruddannelse (teknologiforståelse)

       • Christensen, Mette Krogh

        Læreprocesser (Educational development, Samspillet mellem uddannelsesmiljø og individuel faglig udvikling), Læringsteorier (Sociale læringsteorier, Voksenpædagogik)

        • Cort, Pia Seidler

         Læring, didaktik og uddannelse (erhvervsuddannelse, europæisering, livslang læring, livslang vejledning, Tid og temporalitet, ungdomsuddannelse, vejledning)

         • Dahl, Mads Ronald

          Eksamensformer (Digital eksamen), Eksamensteknik (IKT til eksamen), Elektroniske undervisningsmidler, It i sundhedsvæsenet (Sundhedsinformatik), Organisatorisk læring (anvenndelse, Forandringsledelse og forandringskommunikation, Implementeringsteori), Pervasive computing (it i alting) (Digitale kompetencer og digitale dannelse), Sundhedssystemer (Brugervenlighed, IT sikkerhed), Universitetspædagogik (Digitale kompetencer og digitale dannelse)

          • Dohn, Niels Bonderup

           Emotion og læring (Interesse for naturvidenskab,, Motivation), Fagenes didaktik (Gymnasiedidaktik), Naturvidenskabernes og matematikkens didaktik

           • Gamborg, Maria Louise

            Undervisningsmetoder (Medical Education), Universitetspædagogik (Continuing professional development, Decisionmaking, Expertise)

            • Gislev Kjærsgaard, Tom

             It og medier (Educational Technology, Media Ecologies), Undervisningsformer (Educational Design, Networked Learning, Online Learning, Pedagogical Patterns)

             • Gjedde Brøndt, Signe

              Læring i arbejdslivet (Kompetencevurdering, Videre- og efteruddannelse, Workplacebased assessment)

              • Gjessing, Eva

               Læring som facilitering af læreprocesser (Didaktik, Læringslandskaber, Skolearkitektur)

               • Halse, Sven

                Litteraturhistoriografi (periodiseringsteori, ), Litterære epoker (vitalisme, Ekspressionisme, Oplysningen, Realismen), Litterære genrer (Autobiografi, Idyl, Novelle), Tekstteori og -analyse, Undervisning (Litteratur- og sprogdidaktik)

                • Højlund, Susanne

                 Antropologi (Hjemlighed, Madkultur, Smag, Visuel Antropologi), Deltagerobservation (Film, Institutionel Etnografi, Visuel antropologi), Etnografi, Identitet (Cuba, Food, Madantropologi, Smag, Sukker, Taste), Læringsteorier (Pædagogisk antropologi), Pædagogisk antropologi (børneantropologi)

                 • Holm, Tine

                  Klinisk psykologi - voksne (skizofreni), Kognitionspsykologi (Autobiografisk hukommelse, narrativer )

                  • Iversen, Stefan

                   Digital litteratur, narration/storytelling, hypertekst (Multimodalitet), Globalisering, Identitet, Litterære epoker (19. århundrede, 20. århundrede, Dekadence, Modernisme, Ny dansk litteratur, Realisme), Læringsteorier (Litteraturdidaktik), Narrativitet/storytelling, Poetik, digtning og filosofi, Politisk retorik, Retorisk analyse (Multimodal retorik, Narrativ retorik, Sociale medier, Storytelling, Valgplakater, Visuel retorik), Tekstteori og -analyse (Fiktionalitet, Kulturel/kollektiv erindring, Narratologi, Unaturlig narratologi, Vidnesbyrdlitteratur)

                   • Jakobsen, Sarah

                    Grundskole og folkeskole, Klinisk psykologi - børn og unge (problematisk skolefravær), Psykoterapi (Kognitiv adfærdsterapi)

                    • Kabel, Kristine

                     Fagenes didaktik (danskdidaktik, L1 education, litteraturdidaktik), Funktionel lingvistik (educational linguistics), Grundskole og folkeskole (literacy, skrivning)

                     • Keiding, Tina Bering

                      Curriculum (Curriculum i teori og praksis, Forskningsbaseret uddannelse, Kompetencestyret undervisning, Studentercenteret uddannelse, Universitetsdidaktik)

                      • Kjær, Bjørg

                       Børn og unge-forskning (Barnlig identitet som forhandling og normaliseringsproces, Børn med særlige behov, Børn som sociale og kulturelle aktører, Etisk arbejde i forskningen), Børneinstitutioner (Daginstitution som kulturelt system, Inkluderende pædagogik, Professionel identitet), Specialpædagogik (Børn med særlige behov, Forældresamarbejde, Inkluderende pædagogik, Problemforståelser, aflæsninger og praktisk pædagogik, Pædagogisk kvalitet)

                       • Kjær, Louise Binow

                        Undervisningsmetoder (Autonomy supportive teaching, Communication skills, Experience-based learning, Klinisk undervisning, Patient-centered learning, Peer supervision, Student clinics), Universitetspædagogik (Professionel udvikling, Transition fra studie til lægeliv, Uddannelsesledelse)

                        • Kjeldsen, John Ibsen

                         Corporate Governance (Virksomhedsudvikling), Entrepreneurship (Entrepreneurshipuddannelse,, Virksomhedsudvikling, entrepreneurship og intrapreneurship), Industriel markedsføring (Industriel markedsføring og -indkøb), Intrapreneurship (Intrapreneurship,, Virksomhedsudvikling, entrepreneurship og intrapreneurship), Kvinder på arbejdsmarkedet (Kvindelige iværksættere), Undervisning (Entrepreneurshipuddannelse)

                         • Knoop, Hans Henrik

                          Læring, didaktik og uddannelse (Klasseledelse, Læring, Undervisning), Arbejdsmiljø (Etik, Trivsel), Computerspil (Flow, IT, Leg, Læring), Evolution (Etik, Kompleksitet, Kreativitet, Læring, Positiv psykologi, Selvregulering, Trivsel, Vækst), Psykologi (Engagement, mening, Positiv Psykologi, Trivsel), Pædagogik og dannelse (Ansvarlig Autonomi, Etik, Selvbestemmelse), Sociale relationer (Etik, kombination af medspil og modspil, Moral), Udvikling

                          • Lassesen, Berit

                           Kognitionspsykologi (Læring, Læringsstrategier, Undervisning og læring i de videregående uddannelser, Universitetspædagogik), Kompetenceudvikling, kreativitet og innovation, Læringsteorier (Self-efficacy, Selvregulering, Student agency, Student approaches to Learn), Pædagogisk psykologi (Kvalitetssikring i de videregående uddannelser, Kvalitetsudvikling i de videregående uddannelser, Motivation og læring i de videregående uddannelser, Studie strategier i de videregående uddannelser, Undervisning og læring i de videregående uddannelser, Undervisningsevaluering, Undervisningsudvikling i de videregående uddannelser, Universitetspædagogik), Universitetspædagogik

                           • Lindenskov, Lena

                            Didaktik (kompetenceteori, Matematikkens didaktik, Matematikvanskeligheder)

                            • Mariager-Anderson, Kristina

                             Arbejde og arbejdspladser (Efteruddannelse, Karrierevejledning, Kompetenceudvikling, Uddannelses- og erhvervsvejledning), Efteruddannelse (Karrierevejledning, Uddannelsesforskning, Uddannelsespolitik, Vejledningspolitik, Vejledningsteori), Kvalitative metoder (Praksisforskning, Praksisudvikling)

                             • Mørcke, Anne Mette

                              Kompetenceudvikling, kreativitet og innovation (Faculty Development, Undervisningsudvikling i de videregående uddannelser), Læringsteorier (Sundhedsvidenskabelig fagdidaktik, Universitetspædagogik), Uddannelsespolitik og uddannelsesøkonomi (Uddannelsesledelse)

                              • Nordentoft, Helle Merete

                               Kommunikation i organisationer, Kompetenceudvikling (dialog og kommunikation, kollegial sparring, kollektiv vejledning, kritisk refleksivitet, skrivning og læring, Sundhedsfremme, teori-praksis forhold, Tværfaglighed, Vejledningsmetoder, video og læring)

                               • Ørntoft, Mai-Britt Worm

                                DNA-struktur og -reparation (Biomarkers, ctDNA, ddPCR), Efteruddannelse (Education of medical doctors, Objective evaluation of skills), Kræftsygdomme (Colorectal cancer, Pancreas cancer), Mave-tarm-kanal (Prognosis, Screening, Surgery)

                                • Paldam, Ella

                                 Borgerdeltagelse, Etnicitet, Kristendom, Kvalitative metoder, Narrativitet/storytelling, Specialpædagogik og læring (Children on the autism spectrum, Collaboration, Learning through Play, Methodology)

                                 • Pedersen, Kamilla

                                  Didaktik (Clinical Teaching, Educational Anthropology, Simulation, Video Case Design, Virtual Patients), Psykopatologi (Diagnostisk Interview, Patient Narratives, Patient-Centredness)

                                  • Petersen, Margrethe

                                   Engelsk syntaks (sætningsstruktur) (Engelsk grammatik), Oversættelsesmetoder (Sprogpolitik), Testkonstruktion og-teori (Videnskabelig tekstproduktion), Universitetets idé og idéhistorie (Akademiske genrer)

                                   • Pilegaard, Morten

                                    Arbejdspraksis og anvendelse af it (IKT videnkommunikation, Netværksbaseret læring, Sprogteknologi, Terminologistyring), Effekter af forskning og innovation (Techtrans), Entrepreneurship (Akademisk entrepreneurship), Fagsprogsforskning (Akademisk engelsk, Engelsk jura, Engelsk regnskabsterminologi, Fagleksikografi, Juridiske ordbøger, Medicinsk sprog, Medicinsk terminologi, Sprogpolitik, Terminologistyring, Videnskabeligt sprog), Netværk (Netværksbaseret læring), Undervisningsformer (Netværksbaseret læring), Videnkommunikation (Videndeling, Videnskommunikation)

                                    Forrige 1 2 Næste