Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
 1. 2021
 2. Udgivet
 3. Udgivet
 4. Udgivet

  Consumer behaviour towards food waste in families with children. / Laasholdt, Amanda Videbæk; Lähteenmäki, Liisa; Stancu, Violeta.

  2021. 167 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 5. Udgivet
 6. Udgivet

  Måling af lugt ved udbringning af forsuret gylle. / Pedersen, Johanna; Nyord, Tavs; Hansen, Michael Jørgen; Feilberg, Anders.

  2021. 19 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 7. Udgivet

  Tre danmarkskort til Landbrugsstyrelsens bidrag til afrapportering 2021 til EU af kvægundtagelsen. / Odgaard, Mette Vestergaard.

  Nr. 2021-0221105, 2021. 6 s., nov. 24, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 8. Udgivet
 9. Udgivet

  Input til klimafremskrivningen – Staldtypefordeling og miljøteknologi i stalde. / Kai, Peter.

  Nr. 2021-0294562, 2021. 7 s., nov. 21, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 10. Udgivet

  Kommentar til Kommissionens arbejdsdokument item 4.4 Inhibitors om markedsføring af hæmmere i medfør af harmoniserede regler. / Petersen, Søren O.

  Nr. 2021-0313539, 2021. 7 s., nov. 22, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 11. Udgivet
 12. Udgivet

  Udvikling i udbytter for danske landbrugsafgrøder. / Jensen, Johannes Lund; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2021-0294562, 2021. 4 s., nov. 21, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 13. Udgivet

  Fremskrivning af grises N-udskillelse fra dyr, stald og lager i år 2025, 2030, 2035 og 2040. / Nørgaard, Jan Værum; Hellwing, Anne Louise Frydendahl.

  Nr. 2021-0294562, 2021. 8 s., nov. 21, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 14. Udgivet

  Emissionsfaktorer for ammoniak fra ALFAM2 for ammoniakreducerende udbringningsteknikker. / Adamsen, Anders Peter S.; Hafner, Sasha D.

  Nr. 2021-0294105, 2021. 8 s., nov. 17, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 15. Udgivet
 16. Udgivet

  Ledningsevnen i bekendtgørelse nr. 862 af den 27. august 2008 om gødning og jordforbedringsmidler m.v. / Konnerup, Dennis.

  Nr. 2021-0299268, 2021. 4 s., nov. 12, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 17. Udgivet

  Offentligt ejet landbrugsjord: forpagtning og driftsform 2020. / Pedersen, Birger Faurholt; Bach, Eva Overby.

  2021. 43 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 18. Udgivet

  Opdatering af viden og data der ligger til grund for dyrkningsvejledninger for dyrkning af visse genetisk modificerede afgrøder. / Boelt, Birte; Kudsk, Per.

  Nr. 2019-760-000976, 2021. 4 s., nov. 09, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 19. Udgivet

  Vurdering af konsekvensen ved afpudsning af MFO-græsudlæg. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2021-0298609, 2021. 4 s., nov. 01, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 20. Udgivet

  Forekomst af Orobanche spp i Danmark og analyse for Orobanche spp i partier af frø. / Melander, Bo; Jensen, Peter Kryger.

  Nr. 2021-0220711, 2021. 4 s., nov. 05, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 21. Udgivet

  Notat om lagerforsuring af gylle og effekt på emissioner af NH3 og CH4 målt i fuld skala ved hjælp af online spektroskopi og spredningsmodellering. / Feilberg, Anders; Kamp, Jesper Nørlem; Lemes Perschke, Yolanda Maria; Nyord, Tavs.

  2021. 22 s. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug; Nr. 2020-0163246).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 22. Udgivet

  Ny viden om forekomst og risici af algertokisiner i søstjerner og muslinger. / Nørskov, Natalja.

  Nr. 2021-0244503, 2021. 4 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 23. Udgivet
 24. Udgivet
 25. Udgivet
 26. Udgivet
 27. Udgivet

  Genvurdering af godkendte alternativer til Reglone (reg. nr. 1-277) til nedvisning af kartofler. / Sønderskov, Mette.

  Nr. 2017-762-000359, 2021. 7 s., jun. 07, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 28. Udgivet

  Vurdering af godkendte alternativer til Gozai (reg. nr. 604-32) til nedvisning af kartofler. / Mathiassen, Solvejg K.

  Nr. 2018-762-000631, 2021. 6 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 29. Udgivet

  Kortdata over ådale. / Greve, Mogens Humlekrog; Sechu, Gasper Laurent.

  Nr. 2021-0294374, 2021. 3 s., sep. 30, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 30. Udgivet
 31. Udgivet
 32. Udgivet

  Vidensdeling om dyrevelfærd i den danske fjerkræproduktion. / Christensen, Janne Winther; Sørensen, Linda Søndergaard.

  Nr. 2019-760-001182, 2021. 5 s., jul. 09, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 33. Udgivet

  Dyrevelfærdsmæssige forhold i produktionen af ænder i Danmark. / Riber, Anja Brinch.

  Nr. 2019-0001786, 2021. 25 s., sep. 10, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 34. Udgivet
 35. Udgivet

  Metoder til håndtering og bortskaffelse af flyvehavre. / Jensen, Peter Kryger; Melander, Bo.

  Nr. 2021-0240493, 2021. 6 s., sep. 01, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 36. Udgivet
 37. Udgivet
 38. Udgivet
 39. Udgivet

  Risikovurdering af GMO ansøgning af raps 73496 til import anvendelse (EFSA-GMO-NL-2012-109). / Ehlers, Bodil; Damgaard, Christian.

  Nr. 2021-0258017, 2021. 7 s., aug. 18, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 40. Udgivet

  Risikovurdering af herbicidtolerant GM-bomuld GHB614 (EFSA-GMO-RX-018). / Strandberg, Morten Tune.

  Nr. 2021-0264235, 2021. 6 s., aug. 18, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 41. Udgivet

  Afrapportering af markforsøg med efterafgrøder samt beregning af kvotereduktion. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2021-0222220, 2021. 31 s., aug. 13, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 42. Udgivet

  Opdatering af ammoniakemissionsfaktorerne for bindestalde til køer mv. / Kai, Peter.

  Nr. 2021-0261731, 2021. 7 s., aug. 12, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 43. Udgivet
 44. Udgivet

  Risikovurdering ved reducering af toxinanalyser inden for samme produktionsområde. / Jakobsen, Hans.

  Nr. 2021-0244728, 2021. 4 s., aug. 09, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 45. Udgivet
 46. Udgivet

  Dokumentation for vækstfremmende effekt af jern citrat chelate (CI-FER) i grise. / Nielsen, Tina Skau.

  Nr. 2021-0257923, 2021. 5 s., jul. 08, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 47. Udgivet
 48. Udgivet
 49. Udgivet

  Designmanual for minivådområder med træflis filtermatrice baseret på MMM projektet. / Plauborg, Finn; Skjødt, Maja Hørning; Hoffmann, Carl Christian; Audet, Joachim.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 47 s. (DCA rapport; Nr. 190).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 50. Udgivet

  Kommentering af EFSAs udkast til videnskabelig udtalelse om tilfældig in vitro mutagenese. / Gregersen, Per L.; Brinch-Pedersen, Henrik.

  Nr. 2021-0254213, 2021. 4 s., jul. 01, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 51. Udgivet

  Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1999/00 -2019/20. / Jensen, Johannes Lund; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2021-0220846, 2021. 20 s., jun. 28, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 52. Udgivet

  Synthesis report from the project MMM on woodchip bioreactors, dansk sammendrag. / Plauborg, Finn; Skjødt, Maja Hørning; Audet, Joachim; Hoffmann, Carl Christian; Zak, Dominik Henrik; Jacobsen, Brian H.

  Nr. 2019-760-001120, 2021. 7 s., jun. 28, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 53. Udgivet

  Tillægsspørgsmål til ”Opdateret viden om bekæmpelsesmuligheder og udbredelse af aksløberens larve”. / Enkegaard, Annie; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2021-0249385, 2021. 4 s., jun. 14, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 54. Udgivet

  Fodring af friske eller ensilerede sukkerroer til malkekøer. / Olijhoek, Dana; Lamminen, Marjukka; Hellwing, Anne Louise Frydendahl; Larsen, Mogens; Weisbjerg, Martin Riis; Knudsen, Knud Erik Bach; Lund, Peter.

  Nr. 2019-760-001135, 2021. 23 s., jul. 12, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 55. Udgivet

  Faglig vurdering af forslag fra SEGES om at anvende standard tusind-kornsvægt (TKV) ifm dokumentation for alternativet efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2021-0254357, 2021. 7 s., jun. 28, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 56. Udgivet

  Poultry production methods and use of coccidiostats with special reference to coccidial and bacterial resistance and possible future alternatives. / Engberg, Ricarda Margarete.

  Nr. 2020-0101360, 2021. 17 s., (Advisory memorandum from DCA – Danish Centre for Food and Agriculture).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 57. Udgivet

  Vurdering af forhold omkring mulig klækning af kartoffelcystenematoder i inficerede marker. / Madsen, Mette Vestergård.

  Nr. 2021-0240506, 2021. 16 s., jun. 28, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 58. Udgivet

  Vurdering af racespecifikke krav til Jysk Kvæg. / Kargo, Morten ; Nielsen, Vivi Hunnicke.

  Nr. 2021-0203800, 2021. 11 s., jun. 23, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 59. Udgivet

  The stability of pH of acidified stored manure slurry. / Adamsen, Anders Peter S.; Nyord, Tavs; Hafner, Sasha D.

  Nr. 2021-0231465, 2021. 14 s., maj 19, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 60. Udgivet

  Uddybende vejledning ift. EFSA publicering 5665 om risici forbundet med træ ift. Xylella fastidiosa. / Steenberg, Tove; Justesen, Annemarie Fejer.

  Nr. 2021-0234965, 2021. 5 s., maj 17, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 61. Udgivet
 62. Udgivet

  Analyser i pilotprojekt om biomasse på baggrund af data fra forsøgsår 2020. / Gislum, René; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Mortensen, Anders Krogh; Larsen, Rene; Olesen, Jørgen E.

  Nr. 2021-0206943, 2021. 18 s., maj 05, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 63. Udgivet

  Bidrag til svar på spørgsmål fra L&F om erosionskort og model for GLM 6-krav. / Heckrath, Goswin Johann.

  Nr. 2021-0232763, 2021. 5 s., maj 20, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 64. Udgivet

  Datomærker 2020. / Hansen, Susanne; Lähteenmäki, Liisa.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 101 s. (DCA rapport; Nr. 189).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 65. Udgivet

  Resistensforhold i kartoffelsorter i forhold til plantepatogene vira. / Nicolaisen, Mogens.

  Nr. 2019-760-001000, 2021. 4 s., jun. 14, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 66. Udgivet

  Risikovurdering af herbicid resistent og nematode resistent soja GMB151 (EFSA‐GMO‐NL‐2018‐153) til import. / Ehlers, Bodil; Damgaard, Christian.

  Nr. 2021-0235857, 2021. 6 s., jun. 02, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 67. Udgivet

  Udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning som følge af kalkning til pH 12. / Sørensen, Peter.

  Nr. 2021-0230897, 2021. 5 s., maj 10, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 68. Udgivet

  Vurdering af honningpotentialet for nye afgrødekoder i 2021. / Kryger, Per.

  Nr. 2021-0227455, 2021. 5 s., apr. 16, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 69. Udgivet

  Vurderinger af effekter ifm. høringssvar for plantebekendtgørelsen. / Hansen, Elly Møller; Sørensen, Peter; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2021-0229492, 2021. 5 s., apr. 12, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 70. Udgivet

  Benchmarking omkring antibiotikaforbrug. / Henriksen, Britt I. F.; Kongsted, Hanne.

  Nr. 2021-0219683, 2021. 6 s., maj 20, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 71. Udgivet

  Cases for forebyggelse og reduktion af madaffald og madspild i de forskellige fødevareværdikædeled. / Kidmose, Ulla; Borum, Anna.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 24 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 72. Udgivet

  Fordeling af målrettede efterafgrøder til beregning af kvælstofudvaskning fra økologi. / Thomsen, Ingrid Kaag; Pedersen, Birger Faurholt; Eriksen, Jørgen; Børgesen, Christen Duus; Olesen, Jørgen E.

  Nr. 2021-0220851, 2021. 9 s., (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 73. Udgivet

  Minkvelfærd i Danmark og Europa vurderet på basis af WelFur-Mink. / Henriksen, Britt I. F.; Møller, Steen Henrik; Malmkvist, Jens.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 100 s. (DCA rapport; Nr. 188).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 74. Udgivet

  Natur og miljømæssig risikovurdering af Raps MS8xRF3xGT73. / Strandberg, Morten Tune.

  Nr. 2021-0228091, 2021. 11 s., apr. 12, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 75. Udgivet

  Notat om drivhusgasudledningen, kvælstofudvaskningen og ammoniak-fordampningen ved reduktion af husdyrproduktion og ved reduceret foderimport til Danmark. / Jørgensen, Uffe; Børsting, Christian Friis; Lund, Peter; Mikkelsen, Mette Hjorth; Kristensen, Troels.

  Nr. 2021-0223359, 2021. 26 s., apr. 15, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 76. Udgivet

  Sortbensyge og blødråd i kartofler. / Ravnskov, Sabine.

  Nr. 2019-760-001003, 2021. 21 s., apr. 05, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 77. Udgivet

  Indretning af kælvningsfaciliteter i Danmark, Europa og Nordamerika. / Jensen, Margit Bak.

  Nr. 2019-760-001186, 2021. 3 s., mar. 02, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 78. Udgivet

  Levering på bestillingen ”Risikovurdering: Biota Orientalis frø-ekstrakt i hunde- og hestefoder”. / Nørskov, Natalja.

  Nr. 2021-0222837, 2021. 1 s., mar. 12, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 79. Udgivet

  Vurdering af midler til desinfektion af maskiner, redskaber, kasser og lokaler m.v. for planteskadegørere. / Nicolaisen, Mogens.

  Nr. 2021-0206831, 2021. 6 s., mar. 11, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 80. Udgivet
 81. Udgivet
 82. Udgivet

  Ammoniak-reducerende teknologiers betydning for klima i kæden. / Mikkelsen, Mette Hjorth; Albrektsen, Rikke.

  Nr. 2020-0166157, 2021. 4 s., mar. 22, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 83. Udgivet

  Bidrag til MOF spm. 787 (alm. del) om arealanvendelse ud fra kostråd. / Mogensen, Lisbeth; Knudsen, Marie Trydeman; Kristensen, Troels.

  Nr. 2021-0219141, 2021. 17 s., apr. 12, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 84. Udgivet

  Natur og Miljømæssige risikovurdering af soja MON87769xMON89788, EFSA-GMO-NL-2010-85. / Strandberg, Morten Tune.

  Nr. 2021-0210128, 2021. 6 s., mar. 03, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 85. Udgivet

  Nuværende viden om forskningsresultater og forskningsklynger inden for madspild og fødevaretab. / Kidmose, Ulla; Borum, Anna; Pedersen, Line; Mogensen, Lisbeth.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 35 s. (DCA rapport; Nr. 186).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 86. Udgivet

  Risikovurdering af EFSA-GMO-RX-017 (Majs MON 88017 x MON 810). / Ehlers, Bodil; Damgaard, Christian.

  Nr. 2021-0207714, 2021. 6 s., mar. 11, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 87. Udgivet
 88. Udgivet

  Vurdering af vandingskrav ift. forhøjet N-norm på JB1-4. / Andersen, Mathias Neumann; Jensen, Johannes Lund; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2021-0209710, 2021. 10 s., mar. 16, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 89. Udgivet

  Ammoniakfordampning fra forsuret gylle ved udbringning med slæbeslange. / Nyord, Tavs; Hafner, Sasha D.; Adamsen, Anders Peter S.; Sommer, Sven Gjedde.

  Nr. 2020-0188079, 2021. 18 s., feb. 15, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 90. Udgivet
 91. Udgivet

  Spørgsmål vedrørende underopdeling af jordbundstype 11 (humusjord). / Greve, Mogens Humlekrog; Jensen, Johannes Lund.

  Nr. 2021-0200067, 2021. 7 s., feb. 12, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 92. Udgivet
 93. Udgivet

  Bidrag til besvarelse af MOF alm. del, spørgsmål 843-847 (flytning af forsøgsstationen ved Årslev). / Jespersen, Jørgen Brøchner.

  Nr. 2021-0212936, 2021. 8 s., mar. 23, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 94. Udgivet

  Danskernes forbrugsvaner for fastfood og færdigretter, søde og salte snacks og sodavand. / Futtrup, Rebecca; Bech-Larsen, Tino.

  Nr. 20 19-0029781, 2021. 38 s., feb. 12, 2021. (DCA rapport; Nr. 184).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 95. Udgivet

  Forbrugeropfattelse og anvendelse af Nøglehulsmærket. / Laasholdt, Amanda Videbæk; Hansen, Susanne; Tønnesen, Mathilde Tønning; Nguyen, Bao Ngoc Khanh; Lähteenmäki, Liisa.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 101 s. (DCA rapport; Nr. 183).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 96. Udgivet

  Kvalitetsindeks 2020 : Fokus på holdninger til kød og kødalternativer. / Hesselberg, Julie; Skjøt, Sebastian Hall; Grønhøj, Alice; Bech-Larsen, Tino.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 69 s. (DCA rapport; Nr. 182).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 97. Udgivet

  Kvantificering af effekten af brak – del 1. / Hansen, Elly Møller; Blicher-Mathiesen, Gitte; Thomsen, Ingrid Kaag; Olesen, Jørgen E.

  Nr. 2021-0196919, 2021. 8 s., feb. 26, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 98. Udgivet

  Kvælstofnorm på JB11 (humusjorde). / Jensen, Johannes Lund; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2019-760-001045, 2021. 15 s., feb. 10, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 99. Udgivet

  Natur og miljømæssig risikovurdering af Majs Bt11 (EFSA-GMO-RX-016). / Ehlers, Bodil; Damgaard, Christian.

  Nr. 2021-0202060, 2021. 4 s., feb. 18, 2021.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

 100. Udgivet
 101. Udgivet

  Opdateret viden om bekæmpelsesmuligheder og udbredelse af aksløberens larve. / Enkegaard, Annie; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2021-0198332, 2021. 10 s., feb. 17, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste