Centre for Educational Development

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Laura Cordes Felby

Postdoc

Laura Cordes Felby

Profil

Jeg arbejder med og forsker inden for uddannelses- og undervisningsudvikling med særligt fokus på overgange i uddannelsessystemet. Mine forskningsmæssige interesser ligger inden for læreplansudvikling og -analyse, didaktik, pædagogik, social retfærdighed, karrierelæring/employability og overgange.

Ph.d.-projekt: Karrierelæring  i gymnasiets læreplaner

Projektets formål:

Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge, hvordan karrierelæring kommer til udtryk på tværs at det politiske, programmatiske og praktiske læreplansniveau.

Hvordan navigerer de forskellige aktører i gymnasieskolen i og fortolker det paradoks, det er, at skulle 'lære karriere' i et foranderligt samfund, hvor tilpasningsevne og livslang læring er nøglekompetencer? Hvordan ’gøres’ karrierelæring med ovenstående in mente ude i gymnasieskolen, dvs. hvordan får karrierelæring didaktisk udtryk i forskellige fag?

Projektets bidrag:

Projektets resultater vil danne basis for en udvidet forståelse af, hvordan karrierelæring får sit didaktiske udtryk i gymnasiet, hvilke potentialer og udfordringer, der ligger i at have karrierelæring som læringsmål i et foranderligt samfund, og hvordan dette abstrakte (ud)dannelsesideal kan transformeres til reel undervisning. Et øget fokus på netop dette, vil kunne styrke både lærernes og elevernes oplevelser og refleksioner over undervisning i karrierelæring.

Vis alle (15) »

Vis alle (3) »

Vis alle (15) »

ID: 79652311