Aarhus Universitets segl

Kristine Kousholt

Lektor

Kristine Kousholt
Se relationer på Aarhus Universitet

Kristine Kousholt er tilknyttet forskningsprogrammet ReForm ved DPU, Aarhus Universitet. Derudover deltager Kristine Kousholt i en række enheder og forskningsgrupper, herunder 'Eksistensfænomenologiske perspektiver på pædagogisk psykologi', 'KULT' (ungdomsforskning) og 'Analyseenheden'. Derudover deltager Kristine Kousholt i den tværinstitutionelle (RUC, DPU, University College Lillebælt m.fl.) forskningsgruppe ”Praksisforskning i Udvikling”.

Kristine Kousholt underviser og vejleder på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi (særligt modul 3, 4 og 6).

Profil

Forskningsprofil

Kristine Kousholts forskning er centreret om evalueringspraksis, testning, læring, børns fællesskaber og folkeskole. Det FKK finansierede post doc. projekt, som blev afsluttet i 2015, fokuserer på, hvilke betydninger de nationale test får for børns fællesskaber og læreprocesser. Ph.d. afhandlingen fra 2009 fokuserer på, hvad folkeskolens evalueringspraksis betyder for børns læring og fællesskaber. Det pointeres, at evalueringer bliver del af børns fællesskaber på forskellige måder, f.eks. som del af børns forhandlinger om inklusion og eksklusion. Desuden pointeres det, at evalueringer får forskellig betydning for børn knyttet til deres positioner i fællesskaberne og knyttet til deres rettetheder for fremtidig læring.

Vis alle (48) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32129362