DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Katja Brøgger

Forskningsprogramleder, Ph.d., Lektor

Katja Brøgger
Se relationer på Aarhus Universitet

 

Katja Brøgger er ansat som Lektor i uddannelsesstyring, -policy og -forvaltning ved Afdeling for Uddannelsesvidenskab.

Katja er leder af forskningsprogrammet Policy Futures: The stakes of democracy in education policy, governance and administration in a transnational era. Forskningsprogrammet arbejder med den dobbelte udfordring mellem øget transnationalisering og øget renationalisering, der aktuelt konfronterer den europæiske og danske uddannelsespolitik. Programmets forskning understøtter bl.a. Bachelor og Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab, som Katja underviser og vejleder på. Katja vejleder også Ph.d.-studerende, der arbejder med policystudier inden for det uddannelsesvidenskabelige felt. De ph.d.-studerende beskæftiger sig bl.a. med uddannelsesreformer, universiteter, styringsteknologier og privatisering. 

 

Katja er Næstforperson for Forskningsudvalget på DPU, medlem af The Consortium of Higher Education Researchers, The European Consortium of Political Research og Uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab, DPU.

 

Katjas forskningsområde dækker transnationale reformprocesser, herunder EU og Bologna-processen, og disse reformers indvirkning på uddannelsesområdet i almindelighed og de videregående uddannelser og universiteterne i særdeleshed. Katja interesserer sig særligt for de senere års intensivering af den europæiske styring af videregående uddannelse, hvordan nye uddannelsesstandarder er blevet en væsentlig del af denne styring og hvilke organisatoriske ændringer og nationale reaktioner disse standarder foranlediger. Som led i dette, arbejder Katja også med privatisering og markedsgørelse på universitetsområdet, særligt i sammenhæng med kvalitetssikring/akkreditering. 

Teoretisk og metodisk henter Katja inspiration i policyantropologi, policyteori, performativitetsteori og ny-materialisme.

 

Læs mere om Forskningsprogrammet Policy Futures her: http://edu.au.dk/forskning/omraader/policy-futures/ 

 

 

Forskningsområder

Vis alle (44) »

Vis alle (60) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 207671