DPU

Aarhus Universitets segl

Katja Brøgger

Forskningsprogramleder, Ph.d., Lektor

Katja Brøgger
Se relationer på Aarhus Universitet

 

Katja Brøgger er ansat som Lektor i uddannelsespolitik- og styring ved Afdeling for Uddannelsesvidenskab.

Katja er aktuelt hovedvejleder for tre ph.d.-studerende; Lucas Cone, Ester Zangrandi og Rasmus Harsbo samt en post doc; Hannah Moscovitz og medvejleder for ph.d.-studerende Em Bagg. 

 

Sapere Aude og Inge Lehmann bevilling

Katja modtog i 2020 en Sapere Aude Forskningsleder bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond samt en Inge Lehmann bevilling til et projekt om ny-nationalismens betydning for national og europæisk universitetspolitik. Projektet sammenligner, hvordan ny-nationalismen har påvirket universitetspolitikken i henholdsvis Polen, Frankrig, Storbritannien og Danmark. Det undersøger også hvilke tiltag EU de senere år har lavet for at modvirke disse ny-nationale bevægelser.

Læs mere om projektet 'Asserting the Nation' her: DFF Forskningsledere 2020 og på projektets hjemmeside

Læs DFF's pressemeddelelse om Sapere Aude-bevillingerne her: 220 mio. kr. til enestående idéer 

Læs Aarhus Universitets nyhedsbrev her: Aarhus Universitet får syv nye Sapere Aude forskningsledere

Læs DFF's pressemeddelelse om Inge Lehmann-bevillingerne her: Danmarks Frie Forskningsfond uddeler 20 millioner kroner under Inge Lehmann-programmet og se oversigten over de 5 modtagere af Inge Lehmann-bevillingerne i 2020

 

Forskningsprogrammet Policy Futures

Katja er leder af forskningsprogrammet Policy Futures. Forskningsprogrammet arbejder med den dobbelte udfordring mellem øget transnationalisering og øget renationalisering, der aktuelt konfronterer den europæiske og danske uddannelsespolitik. Programmets forskning understøtter bl.a. Bachelor og Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab, som Katja underviser og vejleder på. Katja vejleder også Ph.d.-studerende, der arbejder med policystudier inden for det uddannelsesvidenskabelige felt. De ph.d.-studerende beskæftiger sig bl.a. med uddannelsesreformer, universiteter, styringsteknologier, privatisering og ny-nationalisme.

Læs mere om Forskningsprogrammet Policy Futures her: Policy Futures

 

Udvalg, ekspertpaneler og konsortier

Katja er medlem af det redaktionelle ekspertpanel for Journal of Education Policy og medlem af redaktionen for tidsskriftet Globalisation, Societies and Education. Hun medlem af Ph.d.-udvalget ARTS, Aarhus Universitet, medlem af The European Consortium of Political Research, the Comparative and International Education Society, Society for Research into Higher Education, og The Consortium of Higher Education Researchers.  

 

Forskning

Katjas forskningsområde dækker transnationale reformprocesser, herunder EU og Bologna-processen, og disse reformers indvirkning på uddannelsesområdet, i særdeleshed universiteterne. Katja interesserer sig særligt for de senere års intensivering af den europæiske styring af videregående uddannelse, hvordan nye uddannelsesstandarder er blevet en væsentlig del af denne styring og hvilke organisatoriske ændringer og nationale reaktioner disse standarder foranlediger. Som led i dette, arbejder Katja også med opkomsten af neo-nationalisme i Europa, privatisering og markedsgørelse på universitetsområdet samt styring gennem akkreditering. 

Teoretisk og metodisk henter Katja inspiration i policyantropologi, policyteori, performativitetsteori og ny-materialisme.

 

Undervisning

Løbende udbud af Ph.d.-kurser

Forvaltning og styring af uddannelse og læring (MA)

Specialisering i forvaltning og styring af uddannelse og læring (MA)

Uddannelse i et samfundsvidenskabeligt, komparativt perspektiv (BA)

Videnspolitik og tendenser i uddannelse (BA)

Uddannelse, økonomi og arbejdsmarked (BA, tilvalgsfag)

Bæredygtighed i didaktik, organisation og demokrati (BA, tilvalgsfag)

Forskningsområder

Vis alle (56) »

Vis alle (89) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 207671