Aarhus Universitets segl

Kristine Kabel

Lektor

Kristine Kabel

Forskningsområder

Profil

Mine centrale forskningsområder er danskfaget i grundskolen, literacy (særligt elevers skrivning og skriveudvikling) og educational linguistics. I 2022-2025 leder jeg det kvalitative tekst- og klasserumsstudie Writing Education, hvor vi undersøger og udvikler nye begreber til at forstå relationerne mellem elevers skrivning og metasproglige repertoires i 5. og 8. klasse i danskfaget (finansieret er Carlsberg Fondet).

I to afsluttede tværinstitutionelle og interdisciplinære forskningsprojekter har jeg været med til at undersøge elevers tidlige skriveudvikling (ATEL, 2018-2023) og spil og literacies på mellemtrinnet i dansk og naturfag (GBL21, 2017-2023).  Derudover har jeg blandt andet været leder - med to kolleger - af et større fokuseret etnografisk projekt om praksisser i grammatikundervisning i skolens første- og fremmedsprogsfag (Gramma3, 2018-2019).

Jeg er i styregruppen for Nordisk netværk for litteraturdidaktisk forskning, vi laver nordiske forskningssamarbejder (se fx den fælles artikel Literature education in Nordic L1's fra 2020 og special issue af L1 Educational Studies in Language and Literature fra december 2021) og årlige seminarer, også for ph.d.-studerende. I nordisk sammenhæng er jeg også medlem af styregruppen for Nordisk netværk for modersmålsdidaktisk forskning, NNFF (siden 2018), og det lokale danske netværk DaDi (siden 2013). Derudover er jeg valgt medlem af International Society for the Advancement of Writing Research, ISAWR (siden 2023).

Jeg er som det fremgår optaget af grundskolen, og af danskfaget - i et sammenlignende perspektiv med andre fag og i et nordisk og internationalt L1 education perspektiv, men er altid nysgerrig på nye spørgsmål og vinkler. Con amore er jeg med til at redigere en månedlig forskerklumme i regi af Nationalt Videncenter for Læsning og DPU. Jeg vejleder bredt inden for mine forskningsområder, men også inden for andre hjørner af grundskolen og danskfaget.

 

Uddannelse

Ph.d., Aarhus Universitet, september 2016

Cand.mag., Københavns Universitet, januar 2004

 

Tidligere ansættelse

Adjunkt, Aarhus Universitet, 2018-2021

Lektor, Professionshøjskolen UCC/KP, 2011-2018

Adjunkt, Zahles Seminarium, 2007- 2011 (barselsorlov 2009-10)

Timelærer og adjunkt, KDAS, 2004-2007

Underviser i dansk, Studieskolen, 2002-2005

 

Andet

Redaktør af Forskerklummen (sm. Lene Storgaard Brok, NVL), 2017 -

Litteraturanmelder Kristeligt Dagblad, 2011-2019

Redaktør af Den Blå Port, 2005-2008

 

Vis alle (91) »

Vis alle (9) »

Vis alle (117) »

ID: 51649656