Aarhus Universitets segl

Jette Kofoed

Lektor

Jette Kofoed
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Jeg er optaget af teknologisk medierede subjektiveringsprocesser blandt børn og unge i uddannelsessammenhænge. Oftest studerer jeg de processer og situationer, der ser ud til at kamme over i ekstreme eksklusioner, digital mobning, eller i udskamning, som fx digitale sexkrænkelser. Jeg nørder med detaljerne og sprækkerne i de tilblivelsesprocesser, der ikke alene sker offline, men også medieres af platforme som Facebook, Snapchat, TikTok eller Instagram, og som tilgås fra tablets, telefoner og computere. Her er jeg særligt optaget af, hvordan relationer stemmes affektivt af både andre mennesker, begivenheder, men også af de teknologiske affordances. Det kan fx være billeder, der selvdestruerer eller auto-genererede notifikationer.

Indenfor dette er der flere særinteresser:

Affektivitet og sociale medier, det vil sige hvordan brug af unges brug af sociale medier også er en affektiv og følsom affære.

Forskningsetik og forskningsintegritet. Her er jeg optaget af retningslinierne for god forskningsintegritet som de udstikkes af nationale og internationale code of conducts, men især af etik, som et anliggende, der vedrører hele forskningsprocessen. Jeg arbejder med at udvikle begreber for og om etik, der gør det muligt at adressere de etiske problematikker, der falder uden for retningslinierne for forskningsintegritet og med at skabe rum for samtale om etik, som en ikke-altid afgørlig, men påtrængende nødvendighed. Etik er ikke alene er en forskningsinteresse, jeg underviser også i forskningsetik på BA, KA og ph.d.-niveau.

Sociale kategorier som køn, race, etnicitet, nationalitet, som disse former sig og intersekter med teknologisk medieret skole og børneliv.

Affektive metodologier, især udvikling af ’præcise nok’ metoder og metodologier i kvalitativ børne- og ungdomsforskning post-sociale medier.

Jeg er del af forskningsprojektet ”Affects, Interfaces, Events”, som er et FKK finansieret interdisciplinært projekt, der løber fra 2015-2021. Se www.aie.dk og er desuden tilknyttet forskningsprogrammet ReforM og forskningsenheden EDU (Etnicitet, diversitet, uddannelse).

Jeg er repræsentant for Arts i Aarhus Universitets praksisudvalg, forskningsetisk komité og er udpeget som medlem af det norske Granskingsutvalg (nationalt udvalg for gransking af uredelighed i forskning) samt som suppleant til Nævnet for Videnskabelige Uredelighed.

Undervisning mv.

Jeg underviser og vejleder på BA-uddannelsen i Uddannelsesvidenskab, hvor jeg er modulkoordinator for BA-projekterne. Jeg vejleder desuden specialer på Uddannelsesvidenskab og på pædagogisk psykologi, og vejleder ph.d.-studerende. Jeg underviser på ph.d.-kurser på AU og i samarbejde med andre universiteter, og er (sammen med gode kollegaer) ansvarlig for Arts’ obligatoriske ph.d.-kursus i ”Forskningsintegritet og etik”.

Vis alle (89) »

Vis alle (11) »

Vis alle (197) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32128773