Hanne Lakkenborg Kristensen

Lektor, Forskergruppeleder

Hanne Lakkenborg Kristensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Jeg forsker i planters rodvækst og optagelse af kvælstof indenfor havebrugsproduktion. Jeg arbejder især med frilandsgrønsager og andre havebrugsprodukter dyrket økologisk eller konventionelt. Efterafgrøder og sædskifter spiller her en vigtig rolle som redskaber til at øge udnyttelsen af jordens kvælstof og nedsætte nitratudvaskningen. Jeg har fokus på rodvækst og kvælstofoptagelse i dybe jordlag. Nogle afgrøder og efterafgrøder har dyb rodvækst ned til 1-2,5 m under jordoverfladen. De dybe rødder kan optage nitrat fra de dybe jordlag og således bringe nitrat tilbage til jordoverfladen, der ellers ville være blevet udvasket til grundvand og vandmiljø. I dette arbejde bruger jeg bl.a. stabil isotop 15N teknik til studiet af kvælstofs kredsløb, samt minirhizotroner til måling af rodvækst. Jeg har bl.a. arbejdet med afgrøder med dybe rødder som hvid-, grøn- og kinakål, squash, rødbede og gulerod samt afgrøder med mere overfladisk rodvækst som rucola, kartofler, porrer, majs og knoldselleri. Desuden arbejder jeg med efterafgrøder med dybe rødder som olieræddike, vinterrug og bibernelle samt efterafgrøder med mere overfladisk rodvækst som rajgræs og kællingetand.

Jeg forsker desuden i sammenhænge mellem vækstforhold under dyrkningen og vegetabilske produkters kvalitet, så som høstkvalitet, smag og mængden af indholdsstoffer, der har betydning for menneskers sundhed. Dette gælder betydningen af sortsvalg, tilgængeligheden af plantenæringsstoffer og suboptimale vækstforhold for kvaliteten af grønsager, fx indholdet af glucosinolater i kål, samt effekten af UV-belysning for dannelsen af D-vitamin i champignons.

Vis alle (179) »

ID: 3514