DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gritt B. Nielsen

Lektor

Gritt B. Nielsen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Jeg er uddannet antropolog og har været lektor i afdelingen for pædagogisk antropologi på DPU siden 2015. Her har jeg blandt andet været med til at udvikle vores engelsk-sprogede kandidatuddannlse i Anthropology of Education and Globalisation, som jeg har været koordinator for siden dens opstart i 2013.

Mine forskningsinteresser centrerer sig om demokrati og politisk/pædagogisk deltagelse, og hvordan vilkårene herfor ændres i takt med at (velfærds)staten og dens uddannelsesinstitutioner reformeres. Jeg er eksempelvis interesseret i, hvordan ændringer i forståelsen af hvad god og relevant viden er, skabes i et på en gang globalt og lokalt rum, præget af både samarbejde og konkurrence på tværs af landegrænser. Jeg er i stigende grad optaget af de alternative forståelser og modsvar til dominerende videnslogikker, der udvikles og cirkuleres i mere aktivistiske og eksperimenterende grupperinger, ikke mindst blandt studerende. Dette indbefatter blandt andet centrale spørgsmål omkring social lighed, afkolonisering af viden og uddannelse, samt diskussioner omkring grænserne for ytringsfrihed og akademisk frihed. Jeg kigger her på hvordan disse sociale bevægelser opstår, udvikler sig og kan få indflydelse,  hvilke former for viden og læring der bliver centrale for dem, samt i hvilket omfang alternative videns- og livsformer 'opskaleres' og vinder udbredelse udenfor de mere dedikerede aktivistmiljøer.  

Jeg er projektleder for følgende FKK-finansierede forskningsprojekt, der fokuserer på nye studenterbevægelser og studenterinitierede tiltag for at fremme social retfærdighed, mangfoldighed og ligestilling på universiteter i USA, UK, Sydafrika og Danmark: https://projects.au.dk/fighting-for-equality/

Jeg har udforsket disse og relaterede spørgsmål gennem etnografisk feltarbejde i Danmark, New Zealand og Grønland.

Jeg underviser og vejleder på kandidatuddannelserne i Anthropology of Education and Globalisation og Pædagogisk Antropologi. Jeg er pt. forperson for udannelsernes uddannelsesnævn og sidder også i DPUs studienævn. 

Jeg er for tiden hovedvejleder for tre ph.d.studerende: Gabriella Muasya, Maya Acharya og Lærke Cecilie Anbert; samt bi-vejleder for Todd Wallenius. 

Vis alle (40) »

Vis alle (75) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32129109